« 4Moj 29:1 4 Księga Mojżeszowa 29:2 4Moj 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ofierujcie ofiarę zapalną ku woni przechętnej Panu cielca z stada jednego, skopu jednego, baranow rocznych niepokalanych siedm
2.WUJEK.1923I ofiarujecie całopalenia na wonność przewdzięczną Panu, cielca z stada jednego, barana jednego i baranków rocznych bez zmazy siedmi:
3.GDAŃSKA.1881A będziecie ofiarowali całopalenie ku wdzięcznej wonności Panu, cielca młodego jednego, barana jednego, baranków rocznych siedem zupełnych;
4.GDAŃSKA.2017I złożycie jako całopalenie, na miłą woń dla PANA, jednego młodego cielca, jednego barana oraz siedem rocznych baranków bez skazy;
5.CYLKOWA przygotujecie całopalenie na woń przyjemną Wiekuistemu: cielca młodego jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych;
6.KRUSZYŃSKIZłożycie ofiarę krwawą na przyjemną wonność dla Pana: jednego ciołka młodego, jednego barana, siedm jagniąt rocznych bez skazy,
7.MIESESBędziecie przyrządzali [wówczas], jako całopalenie na woń miłą Wiekuistemu: cielca młodego jednego, barana jednego i siedem jagniąt rocznych bez skazy,
8.TYSIĄCL.WYD5Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako woń miłą Panu, jednego młodego cielca, barana i siedem jagniąt jednorocznych bez skazy,
9.BRYTYJKAI złożycie na ofiarę całopalną, jako woń przyjemną dla Pana, jednego cielca, jednego barana, siedem rocznych jagniąt bez skazy,
10.POZNAŃSKANa całopalenie wonne dla Jahwe przygotujecie: jednego młodego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków bez skazy.
11.WARSZ.PRASKAJako ofiarę całopalenia na woń miłą dla Jahwe złożycie jednego młodego cielca, jednego barana i siedmioro rocznych jagniąt, wolnych od wszelkiej skazy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przygotujcie całopalenie na zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO: Jednego młodego cielca, jednego barana oraz siedem zdrowych, rocznych jagniąt.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu jako ofiarę całopalną, woń miłą PANU, przygotujecie jednego młodego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków bez skazy.