« 4Moj 29:33 4 Księga Mojżeszowa 29:34 4Moj 29:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi kozła za grzech kromie obiaty wiecznej i obiaty suchej jego i palącej.
2.WUJEK.1923I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary.
3.GDAŃSKA.1881Przytem kozła na ofiarę za grzech jednego, oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary śniednej jego, i ofiary mokrej jego.
4.GDAŃSKA.2017Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.
5.CYLKOWI kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
6.KRUSZYŃSKIOfiarujecie też kozła jednego za grzech, niezależnie ofiarę krwawą ustawiczną, wraz z jej ofiarą niekrwawą i z jej libacją.
7.MIESES[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej: ofiary pokarmowej i ofiar płynnych.
9.BRYTYJKAI jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów.
10.POZNAŃSKATakże i jednego kozła na przebłaganie, niezależnie od nieustannego całopalenia i jego ofiary z pokarmów i z płynów.
11.WARSZ.PRASKAZłożycie również jednego kozła jako ofiarę przebłagalną za grzechy, niezależnie od ofiary nieustannego całopalenia i związanych z nim ofiar z pokarmów oraz płynów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto jednego, zagrzesznego kozła oprócz ustawicznego całopalenia i jego ofiary z pokarmów oraz do tego zalewki.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z przypisaną jej ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów.