« Rzym 14:23 List do Rzymian 15:1 Rzym 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574LEcz my mocni, dłużniśmy mdłości niemocnych nosić, a nie sobie ugadzać.
2.WUJEK.1923A my, którzyśmy mocniejsi, powinniśmy znosić krewkości słabych, a nie spodobać się samym sobie.
3.RAKOW.NTA powinni jesteśmy my mocni, słabości niemocnych nosić, a nie samym sobie się spodobać.
4.GDAŃSKA.1881A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie.
5.GDAŃSKA.2017A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba.
6.JACZEWSKIMocniejsi w wierze względem słabszych wyrozumiałymi bądźmy, a sobie nie schlebiajmy.
7.SYMONMy przeto, którzyśmy mocniejsi, mamy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnem upodobaniem.
8.MARIAWICIA my mocniejsi powinniśmy słabości niemocnych znosić, a nie sami sobie się podobać.
9.DĄBR.WUL.1973My przeto, którzy jesteśmy mocniejsi, winniśmy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnym upodobaniem.
10.DĄBR.GR.1961My przeto, którzy jesteśmy silni, winniśmy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnym upodobaniem.
11.TYSIĄCL.WYD5A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.
12.BRYTYJKAA my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych.
13.POZNAŃSKAMy zaś, mający trwałe przekonanie, winniśmy cierpliwie znosić słabości wątpiących, a nie troszczyć się o własne dobro.
14.WARSZ.PRASKAMy, będąc mocnymi [w wierze], powinniśmy pomagać słabym w znoszeniu ich słabości. Nie możemy zabiegać tylko o to, co sprawia nam przyjemność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś my, którzykolwiek jesteśmy silni, winniśmy znosić dolegliwości słabych, a nie sami się sobie podobać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy natomiast, mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym.
17.TOR.PRZ.2023A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy nosić bezsilność słabych, a nie przypodobywać się sobie samym.