« Rzym 15:9 List do Rzymian 15:10 Rzym 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zaś mówi: Weselcie się narodowie z ludem jego.
2.WUJEK.1923I zasię mówi: Weselcie się, poganie! z ludem jego.
3.RAKOW.NTI zasię mówi: Rozweselcie się Pogani z ludem jego.
4.GDAŃSKA.1881I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem jego.
5.GDAŃSKA.2017I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem.
6.JACZEWSKII w innem miejscu: Cieszcie się poganie z ludem jego.
7.SYMONI jak jeszcze mówi Pismo: "Weselcie się narody z ludem jego".
8.MARIAWICII znowu mówi: Weselcie się, poganie, z ludem Jego.
9.DĄBR.WUL.1973I znowu powiada: Weselcie się, narody, z ludem jego.
10.DĄBR.GR.1961I znów powiada: Weselcie się narody z ludem jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!
12.BRYTYJKAI znowu mówi:Weselcie się, poganie, z jego ludem.
13.POZNAŃSKAI znów mówi Pismo: "Poganie, cieszcie się z ludem Jego".
14.WARSZ.PRASKAPismo mówi również: Poganie, radujcie się razem z wybranym ludem Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu mówi: Weselcie się poganie z Jego ludem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI znowu czytamy: Cieszcie się, narody, razem z Jego ludem.
17.TOR.PRZ.2023I ponownie mówi: Weselcie się poganie wraz z Jego ludem.