« Rzym 15:10 List do Rzymian 15:11 Rzym 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię: Chwalcie pana wszytcy narodowie, i wyśpiewujcie go wszytcy ludzie.
2.WUJEK.1923I zasię: Chwalcie Pana, wszyscy poganie! a wysławiajcie go, wszyscy narodowie.
3.RAKOW.NTI zasię: Chwalcie Pana wszyscy Pogani, i wychwalajcie go wszyscy ludzie.
4.GDAŃSKA.1881I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.
5.GDAŃSKA.2017I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i wysławiajcie go wszyscy ludzie.
6.JACZEWSKII jeszcze gdzieindziej: Chwalcie Pana wszyscy poganie, uwielbiajcie go wszystkie narody.
7.SYMONI jeszcze: "Chwalcie Pana wszystkie narody: a wysławiajcie go wszystkie ludy".
8.MARIAWICII znowu: Chwalcie Pana wszyscy poganie, wielbijcie Go wszyscy ludzie.
9.DĄBR.WUL.1973Oraz: Chwalcie Pana, wszystkie narody, i wysławiajcie go, wszystkie ludy.
10.DĄBR.GR.1961Oraz: Chwalcie Pana wszystkie narody; niech wysławiają go wszystkie ludy.
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go wielbią wszystkie narody!
12.BRYTYJKAI znowu:Chwalcie Pana, wszyscy poganie, I niech go wysławiają wszystkie ludy.
13.POZNAŃSKAI znów: "Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i niech Go wysławiają wszystkie ludy".
14.WARSZ.PRASKALub na innym miejscu: Wszystkie narody pogańskie, chwalcie Pana, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu: Chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszystkie ludy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI ponownie: Chwalcie Pana, wszystkie narody, niech Go wysławiają wszystkie ludy!
17.TOR.PRZ.2023I ponownie: Wielbijcie Pana, wszyscy poganie i wysławiajcie Go, wszystkie ludy.