« Rzym 15:11 List do Rzymian 15:12 Rzym 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię Ezaiasz mówi: Będzie korzeń Jesseów, a który powstanie panować nad narody, weń narodowie ufać będą.
2.WUJEK.1923I zasię Izajasz mówi. Będzie korzeń Jessego, a który powstanie panować nad pogany, w tym poganie nadzieję pokładać będą.
3.RAKOW.NTI zasię Ezaiasz mówi: Będzie on korzeń Jessego, i który powstanie panować nad Pogany, w nim Pogani ufać będą.
4.GDAŃSKA.1881I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a który powstanie, aby panował nad pogany, w nim poganie nadzieję pokładać będą.
5.GDAŃSKA.2017I znowu Izajasz mówi: Przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję.
6.JACZEWSKII jeszcze Izaijasz mówi: Potomek Jessego powstanie, aby nad pogany panować; poganie w nim nadzieję położą.
7.SYMONA jeszcze i Izajasz mówi: "I stanie się: korzeń Jessego, i który powstanie, by panował narodom; w nim narody nadzieję mieć będą".
8.MARIAWICII znowu Izaijasz mówi: Będzie korzeń Jessego i Ten, Który powstanie rządzić poganami, w Nim poganie nadzieję mieć będą.
9.DĄBR.WUL.1973I znowu Izajasz mówi: Zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami. W nim narody pokładać będą nadzieję.
10.DĄBR.GR.1961I znowu Izajasz mówi: Zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami. W nim narody pokładać będą nadzieję.
11.TYSIĄCL.WYD5Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.
12.BRYTYJKAI znowu Izajasz powiada:Wyrośnie odrośl z pnia Jessego I powstanie, aby panować nad poganami; W nim poganie nadzieję pokładać będą.
13.POZNAŃSKAI znów Izajasz mówi: "Pojawi się korzeń Jessego, Ten, który rządzić będzie poganami. W Nim poganie nadzieję pokładać będą".
14.WARSZ.PRASKAIzajasz również przepowiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie, aby rządzić poganami, a oni w Nim właśnie będą pokładać nadzieję.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto także mówi Izajasz: Będzie korzeń Jessego, i wskrzeszając się, zacznie przewodzić poganom; w Nim poganie będą pokładać nadzieję.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIzajasz z kolei mówi: Wypuści pędy korzeń Jessaja, przyjdzie Ten, który będzie rządził narodami. W Nim narody będą pokładać nadzieję.
17.TOR.PRZ.2023I ponownie Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, który powstanie, aby władać poganami; w Nim poganie będą pokładać nadzieję.