« Rzym 15:12 List do Rzymian 15:13 Rzym 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg nadzieje niech napełni was wszej radości i pokoju w wierze, abyście obfitowali w nadziei, w mocy ducha świętego.
2.WUJEK.1923A Bóg nadzieje niech was napełni wszelakiéj radości i pokoju w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei, i w mocy Ducha Świętego.
3.RAKOW.NTA Bóg nadzieje niech napełni was wszelakiego wesela i pokoju w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei w mocy ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIBóg, dawca nadziei, skoroście się stali mu wiernymi, niech wam udziela wszelkiej pociechy i pokoju, iżbyście z łaski Ducha świętego nadzieję tę zawsze w obfitości mieli.
7.SYMONA Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, byście obfitowali w nadzieję i w moc Ducha świętego.
8.MARIAWICIA Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei i w mocy ducha Świętego.
9.DĄBR.WUL.1973A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.
10.DĄBR.GR.1961A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei mocą Ducha Świętego.
11.TYSIĄCL.WYD5A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
12.BRYTYJKAA Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
13.POZNAŃSKAA Bóg, źródło nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem dzięki wyznawaniu wiary, aby rosła wasza nadzieja dzięki mocy Ducha Świętego.
14.WARSZ.PRASKAA Bóg [dawca] nadziei niech was napełni prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze, abyście obfitowali w nadzieję za sprawą Ducha Świętego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg nadziei, oby wam użyczył całkowitej radości oraz pokoju w wierzeniu, ku waszemu obfitowaniu w nadziei, poprzez moc Ducha Świętego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego.
17.TOR.PRZ.2023A Bóg nadziei niech was wypełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.