« Rzym 15:13 List do Rzymian 15:14 Rzym 15:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz tuszę bracia moi i sam ja o was, że i sami pełni jesteście miłości, napełnieni wszelakiej znajomości, mogący jeden drugiego napominać.
2.WUJEK.1923Lecz pewienem, bracia moi! ja sam o was, iż i wy jesteście pełni miłości, napełnieni wszelakiej umiejętności, tak, iż możecie jedni drugich napominać.
3.RAKOW.NTA jestem upewnion, bracia moi, i ja sam o was, iż i wy pełni jesteście dobroci, napełnieni wszelakiej znajomości, którzy możecie jedni drugich napominać.
4.GDAŃSKA.1881A pewienem, bracia moi! i ja sam o was, że jesteście i wy sami pełni dobroci, napełnieni wszelką znajomością, i możecie jedni drugich napominać.
5.GDAŃSKA.2017A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać.
6.JACZEWSKIPewny jestem, bracia moi, że i sami z siebie macie dosyć miłości braterskiej; że macie też tyle wiadomości religijnych, iż moglibyście się wzajemnie nauczać;
7.SYMONA co do mnie samego, mam to przekonanie o was, bracia moi, żeście pełni wzajemnej miłości, i pełni też wszelkiej umiejętności, tak, iż sami możecie napominać jedni drugich.
8.MARIAWICIA pewien jestem tego, bracia moi, i ja sam co do was, że i wy pełni jesteście miłości, będąc napełnieni wszelką umiejętnością, tak że moglibyście jedni drugich nauczać.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz jestem i ja sam przekonany o was, bracia moi, żeście pełni wzajemnej miłości, napełnieni wszelaką umiejętnością, tak że możecie jeden drugiego napominać.
10.DĄBR.GR.1961Jestem co do was przekonany, bracia moi, żeście pełni zacności, napełnieni wszelaką umiejętnością, tak że możecie jeden drugiego napominać.
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.
12.BRYTYJKAJa sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać.
13.POZNAŃSKAA ja sam, moi bracia, jestem przekonany o was, że jesteście pełni dobroci i bogaci we wszelką wiedzę, że możecie jedni drugich upominać.
14.WARSZ.PRASKAWiem zresztą, bracia moi, żeście napełnieni dobrocią, że posiadacie wiedzę o tym wszystkim, co należy wiedzieć, i że potraficie udzielać sobie nawzajem pouczeń.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nawet ja sam co do was jestem pewien, moi bracia, że i sami jesteście napełnieni szlachetnością, dopełniani wszelkim poznaniem oraz mogący się nawzajem napominać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do mnie, drodzy bracia, nie wątpię w waszą dobroć ani w to, że dzięki swojemu poznaniu możecie jedni drugich pouczać.
17.TOR.PRZ.2023A ja sam jestem przekonany, co do was, że sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem, mogący jedni drugich pouczać.