« Rzym 15:14 List do Rzymian 15:15 Rzym 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przy śmielszym lepak pisałem wam po części, bracia, jakoby przypominając wam, prze łaskę która mi jest dana od Boga.
2.WUJEK.1923A pisałem wam, bracia! poniekąd przyśmielszem, jakoby wam na pamięć przywodząc dla łaski, która mi jest dana od Boga.
3.RAKOW.NTA przyśmielszym pisałem wam, bracia, po części, jakoby przypominając wam przez onę łaskę, która mi jest dana od Boga.
4.GDAŃSKA.1881A pisałem do was, bracia! poniekąd śmielej, jakoby was napominając przez łaskę, która mi jest dana od Boga.
5.GDAŃSKA.2017A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga;
6.JACZEWSKIośmieliłem się przecież pisać do was, aby wam niejako przypomnieć tę łaskę, jakiej mi Bóg udzielić raczył,
7.SYMONJeśliże miejscami napisałem wam, bracia, nieco śmielej, chciałem przez to przypomnieć wam rzeczy znane, w moc łaski, która mi jest dana:
8.MARIAWICIAle napisałem wam, bracia, poniekąd z większą śmiałością, jakoby na pamięć wam przywodząc, z mocą łaski, która mi jest dana od Boga,
9.DĄBR.WUL.1973A napisałem do was, bracia, niekiedy zbyt śmiało, jakby dla przypomnienia wam, (a to) na mocy łaski, która dana mi jest przez Boga, abym był sługą Chrystusa Jezusa wśród pogan.
10.DĄBR.GR.1961A napisałem do was niekiedy zbyt śmiało, jakby dla przypomnienia wam, (a to) na mocy łaski, która dana mi jest przez Boga, abym był sługą Chrystusa Jezusa wśród pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć - na mocy danej mi przez Boga łaski.
12.BRYTYJKAJednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga,
13.POZNAŃSKAMoże o niektórych sprawach napisałem wam zbyt odważnie, chcąc je wam przypomnieć. Postąpiłem tak stosownie do łaski, jaką mi Bóg dał,
14.WARSZ.PRASKAJeśli mimo to pozwoliłem sobie w tym liście na pewną szorstkość, z jaką przypomniałem rzeczy już zresztą znane, uczyniłem to ze względu na daną mi przez Boga łaskę
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A napisałem wam śmielej, bracia, z powodu łaski danej mi przez Boga, po części jako ten, co wam przypomina.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMimo to, dość odważnie tu i ówdzie do was napisałem, jako ten, który przypomina, ze względu na łaskę otrzymaną od Boga.
17.TOR.PRZ.2023A napisałem do was, bracia, śmiało, po części jakby przypominając wam przez łaskę, która została mi dana od Boga,