« Rzym 15:15 List do Rzymian 15:16 Rzym 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abym był sługą Jesusa Christa między narody, offiarując Ewanielion Boże żeby było przyniesienie narodów wdzięczne, poświęcone w duchu świętem.
2.WUJEK.1923Abych był sługą Chrystusa Jezusa między pogany, poświącając Ewangelią Bożą, aby była ofiara poganow przyjemna i poświęcona przez Ducha Ś.
3.RAKOW.NTKu temu abych był sługą Jezusa Christusa, między Pogany, świętobliwie sprawując onę Ewanielią Bożą, aby się sstała ofiara Poganów przyjemna, poświęcona w duchu świętym.
4.GDAŃSKA.1881Na to, abym był sługą Jezusa Chrystusa między pogany, świętobliwie pracując w Ewangielii Bożej, aby ofiara pogan stała się przyjemna, poświęcona przez Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIpowołując mnie na kapłana Jezusa Chrystusa dla Pogan, na opowiadacza śród nich Ewangelii Bożej, aby i Poganie stali się przez Ducha świętego ofiarą Bogu przyjemną i świętą.
7.SYMONabym był kapłanem Chrystusa Jezusa dla pogan, sprawującym służbę Bożą przez opowiadanie Bożej Ewangelji: iżby ofiara pogan była przyjemna, i poświęcona przez Ducha świętego.
8.MARIAWICIabym był sługą Jezusa Chrystusa między poganami, ofiarując Ewangelię Bożą, aby ofiara pogan była miłą i poświęconą w Duchu Świętym.
9.DĄBR.WUL.1973Czynność świętą przez głoszenie Ewangelii Bożej sprawuję, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.
10.DĄBR.GR.1961Czynność świętą przez głoszenie Ewangelii Bożej sprawuję, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą Duchem Świętym.
12.BRYTYJKAŻebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego.
13.POZNAŃSKAabym był sługą Jezusa Chrystusa wobec pogan, głosząc ewangelię Bożą, i aby ofiara pogan stała się miła Bogu i uświęcona przez Ducha Świętego.
14.WARSZ.PRASKAposługiwania w imię Jezusa Chrystusa narodom pogańskim. Spełniam zaiste świętą posługę, głosząc Ewangelię Bożą po to, aby także poganie stali się ofiarą Bogu miłą i za sprawą Ducha Świętego godną samego Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym ja był sługą Jezusa Chrystusa względem pogan, który spełnia święte obrzędy Ewangelii Boga; by hojność pogan stała się godną przyjęcia oraz została uświęcona w Duchu Świętym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo za jej sprawą jestem względem narodów przedstawicielem Chrystusa Jezusa. Pełnię służbę kapłańską. Głoszę Bożą dobrą nowinę, po to, by poganie stali się przyjemną ofiarą, uświęconą przez Ducha Świętego.
17.TOR.PRZ.2023Abym ja był sługą Jezusa Chrystusa pośród pogan, pełniącym świętą służbę dla Ewangelii Boga, aby ofiara pogan stała się godna przyjęcia i była uświęcona w Duchu Świętym.