« Rzym 15:16 List do Rzymian 15:17 Rzym 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mam przeto pochwałę w Chrystu Jesusie, wtem co ku Bogu,
2.WUJEK.1923Mam tedy chwałę w Chrystusie Jezusie ku Bogu.
3.RAKOW.NTMam tedy chłubę w Christusie Jezusie w onych rzeczach które należą do Boga.
4.GDAŃSKA.1881Mam się tedy czem chlubić w Chrystusie Jezusie, w rzeczach Bożych.
5.GDAŃSKA.2017Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie, w sprawach Bożych.
6.JACZEWSKIMam ja tytuł do chluby przed Bogiem w Jezusie Chrystusie.
7.SYMONMam też z czego się chlubić w Chrystusie Jezusie w niej pracy dla Boga.
8.MARIAWICIA przeto mam się czem chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973Mogę się tedy chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem.
10.DĄBR.GR.1961Mogę się więc chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga.
12.BRYTYJKAMam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga.
13.POZNAŃSKAA to, co dotyczy Boga, uważam za swoją chlubę - dzięki Chrystusowi Jezusowi.
14.WARSZ.PRASKABędąc świadomy jedności z Jezusem Chrystusem, mogę być dumny z mojej pracy przed Bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam więc od Boga chlubę w Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc, co do spraw Bożych, mam się czym szczycić w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.2023Mam więc chlubę w Chrystusie Jezusie, w tym, co odnosi się do Boga.