« Rzym 15:17 List do Rzymian 15:18 Rzym 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nieśmiem nic wymówić z onych (rzeczy) którychby niewykonał Christus przez mię, do posłuszeństwa narodów mową i skutkiem,
2.WUJEK.1923Albowiem nie śmiem nic mówić, czego Chrystus nie sprawuje i przez mię ku posłuszeństwu poganów, słowem i uczynki, przez moc znaków i cudów,
3.RAKOW.NTAbowiem nie śmiałbym nic mówić, czegoby nie wykonał Christus przez mię, ku posłuszeństwu Poganów, mową i uczynkiem.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie śmiałbym mówić tego, czego by nie sprawował Chrystus przez mię w przywodzeniu ku posłuszeństwu pogan, przez słowo i przez uczynek,
5.GDAŃSKA.2017Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek;
6.JACZEWSKINie będę tu mówił o tem, co nie przezemnie ale przez innych apostołów słowa i czyny zdziałał Chrystus dla nawrócenia pogan;
7.SYMONBo nie śmiem powiedzieć nic takiego, czegoby dla przyprowadzenia pogan do posłuszeństwa nie zdziałał Chrystus przezemnie słowem i czynem:
8.MARIAWICIAlbowiem nie śmiem nic mówić, czegoby Chrystus nie sprawował przeze mnie ku posłuszeństwu pogan słowem i czynem,
9.DĄBR.WUL.1973Nie odważam się bowiem mówić czegokolwiek, czego by Chrystus nie zdziałał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan: słowem i czynem,
10.DĄBR.GR.1961Nie odważę się bowiem mówić czegokolwiek, czego by Chrystus nie zdziałał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan: słowem i czynem,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem,
12.BRYTYJKANie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem,
13.POZNAŃSKANie będę bowiem miał odwagi mówić o czymkolwiek, czego nie dokonał Chrystus przeze mnie - aby poganie stali się posłuszni Bogu - słowem i czynem,
14.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem ośmielam się coś mówić, to mówię jedynie o tym, czego dokonał przeze mnie sam Chrystus, ażeby i pogan sprowadzić do uległości względem Boga. Dokonał On tego za pomocą słów i czynów,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie odważę się mówić o czymś, czego ku posłuszeństwu pogan dla Słowa nie sprawił Chrystus przez moje zwiastowanie oraz działanie
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI choć nie odważę się mówić o czym innym, mogę powiedzieć o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie, by doprowadzić pogan do posłuszeństwa, słowem albo czynem,
17.TOR.PRZ.2023Albowiem nie odważę się mówić o czymś, czego nie dokonał Chrystus przeze mnie, by przyprowadzić do posłuszeństwa pogan, słowem i czynem,