« Rzym 15:18 List do Rzymian 15:19 Rzym 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wmocy znamion i cudów, wmocy ducha świętego, tak iż od Jeruzalema w około aż do Illiriku napełniłem wesołego poselstwa Christowego.
2.WUJEK.1923Przez moc Ducha Świętego, tak iż od Jeruzalem około aż do Iliryku napełniłem Ewangelią Chrystusową.
3.RAKOW.NTW mocy znamion i cudów, w mocy ducha Bożego; tak iżem od Jeruzalem i około, aż do Słowaków napełnił Ewanielią Christusową.
4.GDAŃSKA.1881Przez moc znamion i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak iżem od Jeruzalemu i okolicznych krain aż do Iliryku napełnił Ewangieliją Chrystusową;
5.GDAŃSKA.2017Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak że obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem ewangelią Chrystusa.
6.JACZEWSKIale nie mogę pominąć tych znaków i cudów, które przezemnie działał Duch święty, tak iż całą przestrzeń od Jerozolimy do Illiryku napełniłem Ewangelią Chrystusową.
7.SYMONprzez moc znaków i cudów, przez moc Ducha świętego: tak, iż wokoło od Jerozolimy aż do Illirji rozgłosiłem radosną nowinę o Chrystusie.
8.MARIAWICImocą znaków i cudów, w mocy Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem i okolic aż do Illiryku napełniłem (wszystko) Ewangelią Chrystusową.
9.DĄBR.WUL.1973mocą znaków i cudów, potęgą Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem wokół aż do Ilirii napełniłem wszystko Ewangelią Chrystusową.
10.DĄBR.GR.1961mocą znaków i cudów, potęgą Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem wokół aż do Ilirii napełniłem wszystko Ewangelią Chrystusową.
11.TYSIĄCL.WYD5mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem [głoszenia] Ewangelii Chrystusa.
12.BRYTYJKAPrzez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.
13.POZNAŃSKAdzięki mocy znaków i cudów, dzięki mocy Ducha, tak że mogłem, od Jerozolimy poczynając, aż po Ilirię w pełni głosić ewangelię o Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKAmocą szczególnych znaków i cudów, za sprawą Ducha Świętego. Tak właśnie od Jerozolimy poprzez jej okolice dotarłem z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie aż do Illirii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w mocy znaków i cudów, w mocy Ducha Boga. Tak, abym Ewangelią Chrystusa wypełnił tereny od Jerozolimy i wokół, aż do Iirii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITw mocy znaków i cudów oraz w mocy Ducha Bożego. W ten właśnie sposób rozgłosiłem Chrystusową dobrą nowinę począwszy od Jerozolimy i jej okolic aż po Illirię.
17.TOR.PRZ.2023Przez moc znaków i cudów, w mocy Ducha Bożego, tak że od Jerozolimy i okolic, aż do Ilirii zacząłem wypełniać te krainy Ewangelią Chrystusa;