« Rzym 15:1 List do Rzymian 15:2 Rzym 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Każdy z nas bliźniemu niech ugadza na dobre ku zbudowaniu
2.WUJEK.1923Każdy z was bliźniemu swemu niech się podoba ku dobremu dla zbudowania.
3.RAKOW.NTKażdy bowiem z nas niech się bliźniemu spodoba ku dobremu dla zbudowania.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu.
6.JACZEWSKIKażdy z was niech się stara być miłym bliźniemu i dobry przykład niech mu daje z siebie.
7.SYMONKażdy z was niech się podoba bliźniemu swemu dla jego dobra, ku zbudowaniu.
8.MARIAWICIKażdy z was niech będzie wyrozumiały dla bliźniego swego ku dobremu, dla zbudowania.
9.DĄBR.WUL.1973Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku dobremu, dla zbudowania.
10.DĄBR.GR.1961Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku dobremu, dla zbudowania.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.
12.BRYTYJKAKażdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania.
13.POZNAŃSKAKażdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka.
14.WARSZ.PRASKAKażdy z nas powinien się starać o to, aby nie sprawiać przykrości bliźniemu, aby mieć na względzie jego dobro i aby troszczyć się o zbudowanie go w wierze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako, że każdy z nas niech się podoba bliskiemu dla dobra, ku budowaniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego każdy z nas niech podoba się bliźniemu ku dobru, ze względu na zbudowanie;