« Rzym 15:19 List do Rzymian 15:20 Rzym 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz tak nawidząc Ewanielion zwiastować, nie gdzie mienion był Christus, abym nie na cudzem fundamencie budował.
2.WUJEK.1923A takem opowiadał tę Ewangelią, nie gdzie jest mianowan Chrystus, abych na cudzym fundamencie nie budował.
3.RAKOW.NTI także uprzejmie się staram przepowiedać Ewanielią, nie gdzieby był mianowan Christus, abych na cudzym fundamencie nie budował;
4.GDAŃSKA.1881A to tak usiłując kazać Ewangieliję, gdzie i mianowany nie był Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie budował.
5.GDAŃSKA.2017A usiłowałem głosić ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie;
6.JACZEWSKIEwangelią tę opowiadałem tam, gdzie nieznanem jeszcze było imię Chrystusa, aby nie budować na cudzym fundamencie, wedle tego, co powiedziano:
7.SYMONPrzyczem takem się zachował, że nie opowiadałem Ewangelji tam, gdzie znane już było imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie:
8.MARIAWICIA takem opowiadał tę Ewangelię nie tam, gdzie było już oznajmione Imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował;
9.DĄBR.WUL.1973A przy tym głosiłem Ewangelię nie tam, gdzie Chrystusa już znano, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jako napisane jest:
10.DĄBR.GR.1961A przy tym starałem się głosić Ewangelię nie tam, gdzie Chrystusa już znano, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisane jest:
11.TYSIĄCL.WYD5A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego,
12.BRYTYJKAA przy tym chlubą moją było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie,
13.POZNAŃSKAI tak uważam za punkt honoru, by głosić ewangelię tam, gdzie nie wzywano jeszcze imienia Chrystusa, gdyż nie chcę budować na cudzym fundamencie,
14.WARSZ.PRASKASzczyciłem się też zawsze tym, że głosiłem Dobrą Nowinę tam, gdzie jeszcze wcale nie słyszano o Chrystusie. W ten sposób wystrzegałem się, żeby nie budować na fundamentach, które położył już ktoś inny,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz tam starając się ewangelizować, gdzie nie został nazwany Chrystus, abym nie budował na cudzym fundamencie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStawiałem sobie przy tym za punkt honoru głosić dobrą nowinę tam, gdzie jeszcze nie wspomniano imienia Chrystusa - aby nie budować na cudzym fundamencie.
17.TOR.PRZ.2023To jednak poczytuję sobie za honor, by głosić Ewangelię nie tam, gdzie było znane imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie;