« Rzym 15:20 List do Rzymian 15:21 Rzym 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jako napisano: Którym nie powiedano o niem, ujrzą: a którzy nie słyszeli, wyrozumieją.
2.WUJEK.1923Ale jako jest napisano: Którym nie jest oznajmiono o nim, oglądają, a którzy nie słychali, zrozumieją.
3.RAKOW.NTAle, jako jest napisano: Którym nie jest opowiedziano o nim, oglądają; A którzy nie słuchali, zrozumieją.
4.GDAŃSKA.1881Ale jako napisano: Którym nie powiadano o nim, oglądają; a którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.
5.GDAŃSKA.2017Ale jak jest napisane: Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.
6.JACZEWSKIUjrzą go ci, którzy go nie widzili; zrozumieją go ci, którzy go nie słuchali.
7.SYMONale jak jest napisano: "Do których wieść o nim nie doszła, ci go ujrzą: i którzy nie słyszeli o nim, poznają go".
8.MARIAWICIale tak, jako napisane jest: Że ci, którym nie było opowiadane o Nim, ujrzą; i ci, którzy nie słyszeli o Nim, dowiedzą się.
9.DĄBR.WUL.1973Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci co o nim nie słyszeli, poznają go.
10.DĄBR.GR.1961Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz zgodnie z tym, co jest napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.
12.BRYTYJKALecz jak napisano:Ujrzą go ci, Do których wieść o nim nie doszła, A ci, co o nim nie słyszeli, Poznają go.
13.POZNAŃSKAlecz jak napisano: "Ujrzą ci, którym nie oznajmiono, zrozumieją ci, którzy o Nim nie słyszeli".
14.WARSZ.PRASKAale zgodnie z tym, co mówi Pismo: Ci, którym nic o Nim nie mówiono – ujrzą Go, ci, którzy nigdy o Nim nie słyszeli – poznają Go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz tak, jak jest napisane: Ukarze się tym, którym nie zostało o Nim oznajmione, oraz zrozumieją ci, którzy nie pojmują.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKierowałem się tymi słowami: Zobaczą Go ludzie, którym o Nim nie głoszono, i poznają ci, którzy o Nim nie słyszeli.
17.TOR.PRZ.2023Ale tak, jak jest napisane: Ci, którym nie głoszono ujrzą Go, a ci, którzy nie słyszeli, zrozumieją.