« Rzym 15:25 List do Rzymian 15:26 Rzym 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:27) Bo uchwaliła Macedonija i Achaija społeczność niejaką uczynić, na ubogie święte, którzy w Jeruzalemie.
2.WUJEK.1923Bo się spodobało Macedonii z Achają złożyć się nieco na ubogie święte, którzy są w Jeruzalem,
3.RAKOW.NTAbowiem się upodobało Macedoniey i Achaiey, spólny skład niejaki uczynić na ubogie z świętych, którzy są w Jeruzalemie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się upodobało Macedonii i Achai, nieco spólnie złożyć na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalemie.
5.GDAŃSKA.2017Spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie.
6.JACZEWSKINiewielką tę jałmużnę dla ubogich świętych Jerozolimskich złożyła Macedonia i Achaja.
7.SYMONBo Macedonja i Achaja uznały za dobre złożyć się nieco na ubogich świętych w Jerozolimie.
8.MARIAWICIBo się podobało Macedonii z Achają uczynić niejaką składkę na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem.
9.DĄBR.WUL.1973Bo Macedonia i Achaja uznały za słuszne złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie.
10.DĄBR.GR.1961Bo Macedonia i Achaja uznały za słuszne złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie.
11.TYSIĄCL.WYD5Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jeruzalem.
12.BRYTYJKAMacedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie.
13.POZNAŃSKAMacedonia bowiem i Achaja z wielką chęcią udowodniły wspólnotę z ubogimi świętymi, którzy mieszkają w Jerozolimie.
14.WARSZ.PRASKA[Trzeba wam bowiem wiedzieć, że chrześcijanie zamieszkali] w Macedonii i Achai postanowili przeprowadzić zbiórkę na ubogich chrześcijan jerozolimskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem upodobała sobie Macedonia oraz Achaja, aby zrobić pewną wspólnotę dla ubogich, świętych w Jerozolimie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITprzekazanym przez Macedonię i Achaję. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby ubogich wśród świętych w Jerozolimie.
17.TOR.PRZ.2023Upodobało się bowiem Macedonii i Achai złożyć pewną składkę na ubogich pośród świętych w Jerozolimie.