« Rzym 15:27 List do Rzymian 15:28 Rzym 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:29) To przeto odprawiwszy i zdawszy im owoc ten, pójdę przez was do Hiszpaniej.
2.WUJEK.1923To tedy wykonawszy i oddawszy im ten owoc, przez was pójdę do Hiszpanii.
3.RAKOW.NTTo tedy skończywszy, i zapieczętowawszy im owoc ten, pójdę przez was do Hiszpaniey.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż gdy to wykonam, a onym jako zapieczętowany ten pożytek oddam, pójdę przez was do Hiszpanii;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii.
6.JACZEWSKISkoro tedy oną jałmużnę, owoc miłości chrześciańskiej, wręczę komu należy, - to przez Rzym udam się w drogę do Hiszpanii.
7.SYMONTo tedy gdy spełnię, i plon ten im doręczę, drogą przez was puszczę się do Hiszpanji.
8.MARIAWICIGdy więc tego dokonam i gdy im jako pieczęć położę ten owoc, udam się przez was do Hiszpanii.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy więc to wykonam i plon ten im doręczę, zatrzymując się u was wyruszę do Hiszpanii.
10.DĄBR.GR.1961Gdy więc to wykonam i plon ten z moim potwierdzeniem im doręczę, zatrzymując się u was, wyruszę do Hiszpanii.
11.TYSIĄCL.WYD5powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii.
12.BRYTYJKAGdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was.
13.POZNAŃSKAGdy dokonam tego i w ten sposób dam im świadectwo wspólnoty, udam się - odwiedzając was - do Hiszpanii.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy już uporam się ze sprawą zbiórki i przekażę zebrane dary, wyruszę do Hiszpanii, zatrzymując się po drodze u was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy to wykonam i potwierdzę dla nich ten plon, pójdę sobie przez was do Hiszpanii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo załatwieniu tej sprawy, to znaczy po doręczeniu im tego owocu, który został zebrany, wyruszę do Hiszpanii drogą prowadzącą przez wasze strony.
17.TOR.PRZ.2023Gdy więc to wypełnię i zapieczętuję dla nich ten plon, odejdę i przez was, udam się do Hiszpanii.