« Rzym 15:29 List do Rzymian 15:30 Rzym 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:31) Proszę lepak was bracia, przez pana naszego Jesusa Christa, i przez miłość ducha, pomagajcie mi wmodlitwach (które) ku Bogu.
2.WUJEK.1923Proszę was tedy, bracia! przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach za mną do Boga.
3.RAKOW.NTA proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Christusa, i przez miłość ducha, abyście zemną bojowali w modlitwach waszych za mną do Boga.
4.GDAŃSKA.1881A proszę was, bracia! przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną pracowali w modlitwach za mię do Boga,
5.GDAŃSKA.2017A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga;
6.JACZEWSKIprzeto proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha świętego, iżbyście modlitwami swemi wspierali mnie przed Bogiem.
7.SYMONProszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha świętego, abyście mię wspierali waszemi za mną modlitwami do Boga,
8.MARIAWICIProszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w swych modlitwach u Pana Boga,
9.DĄBR.WUL.1973Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspierali waszymi modlitwami przed Bogiem,
10.DĄBR.GR.1961Proszę was więc, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha (Świętego), abyście mnie wspierali waszymi modlitwami przed Bogiem,
11.TYSIĄCL.WYD5Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga,
12.BRYTYJKAProszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,
13.POZNAŃSKAProszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, wspierajcie mnie w walce modlitwami zanoszonymi za mnie do Boga,
14.WARSZ.PRASKATymczasem proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość, którą nas darzy Duch Święty: waszymi modlitwami do Boga wspomagajcie mnie w moich zmaganiach,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz przez miłość Ducha, by mi pomagać w modlitwach za mnie do Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę was, bracia, przez wzgląd na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz przez wzgląd na miłość Ducha, łączcie się ze mną w modlitwach i wstawiajcie się za mną u Boga.
17.TOR.PRZ.2023A proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga,