« Rzym 15:30 List do Rzymian 15:31 Rzym 15:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:32) Abym wybawion od niewierzących w Judskiej (ziemi) i aby służba moja do Jeruzalema, wdzięczna była świętym.
2.WUJEK.1923Abych był wyzwolon od niewiernych, którzy są w Żydowskiéj ziemi, a iżby posługowania mojego ofiara przyjemna była w Jeruzalem świętym.
3.RAKOW.NTAbych był wyrwan od onych którzy nieposłusznymi są w ziemi Judskiej, a iżby posługowanie moje, które mam wykonać w Jeruzalem, przyjemne było świętym;
4.GDAŃSKA.1881Abym był wybawiony od tych, którzy są niewiernymi w ziemi Judzkiej, a iżby usługa moja, którą wykonywam przeciw Jeruzalemowi, przyjemna była świętym;
5.GDAŃSKA.2017Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei, i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych;
6.JACZEWSKIProście Boga, aby mnie on bronił od niewiernych, którzy są w Judei, i aby posługowanie moje było przyjemne świętym w Jerozolimie.
7.SYMONabym uszedł niewiernych, co są w Judei: i żeby ofiara mojej posługi była przyjemna świętym w Jerozolimie:
8.MARIAWICIabym był wybawiony od niewiernych ludzi, którzy są w Judei, ażeby mojej posługi ofiara miłą była w Jeruzalem świętym,
9.DĄBR.WUL.1973abym był wyzwolony od niewiernych, którzy są w Judei, i żeby posługiwania mego ofiara była przyjęta w Jerozolimie przez świętych.
10.DĄBR.GR.1961abym był wyzwolony od niewiernych, którzy są w Judei, i żeby moja posługa była przyjęta w Jerozolimie przez świętych.
11.TYSIĄCL.WYD5abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych,
12.BRYTYJKABym został wyrwany z rąk nie wierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjętą przez świętych,
13.POZNAŃSKAabym się wyrwał z rąk niewierzących w Judei i aby moja posługa, sprawowana w Jerozolimie, stała się miła świętym;
14.WARSZ.PRASKAbym mógł uwolnić się od niewiernych, którzy są w Judei; aby dary, które wiozę do Jerozolimy, zostały właściwie przyjęte przez wiernych tamtejszego Kościoła
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym został uchroniony od niewierzących w Judei, a moja służba dla Jerozolimy by była chętnie przyjmowana przez świętych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProście, aby w Judei nie spotkało mnie nic złego ze strony ludzi nieposłusznych wierze. Proście też, aby moja posługa na rzecz Jerozolimy została życzliwie przyjęta przez świętych,
17.TOR.PRZ.2023Abym został uratowany od nieposłusznych w Judei, i aby służba moja na rzecz Jerozolimy stała się godna przyjęcia przez świętych.