« Rzym 15:4 List do Rzymian 15:5 Rzym 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg cierpliwości i pocieszenia niech wam da toż rozumieć między sobą wedle Christa Jesusa.
2.WUJEK.1923A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście jednóż między sobą rozumieli wedle Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTA Bóg cierpliwości i pociechy niech to da wam, abyście jednoż rozumieli między sobą, wedle Christusa Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIBóg, dawca cierpliwości i pociechy, niechaj to sprawi, abyście wszyscy tak z żydów jako i z pogan pochodzący, byli jednej myśli w Jezusie Chrystusie;
7.SYMONA Bóg cierpliwości i pociechy da wam rozumieć między sobą toż samo wedle Jezusa Chrystusa:
8.MARIAWICIA Bóg cierpliwości i pocieszenia niech wam da jednoż zobopólnie między sobą rozumieć według Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni was do jednomyślności wzajemnej według Jezusa Chrystusa,
10.DĄBR.GR.1961A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni was do jednomyślności wzajemnej według Chrystusa Jezusa,
11.TYSIĄCL.WYD5A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie
12.BRYTYJKAA Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKAA Bóg, który jest źródłem tej cierpliwości i pociechy, niech wam pozwoli złączyć się wspólnym uczuciem - zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa -
14.WARSZ.PRASKAA Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli żyć we wzajemnej zgodzie naśladując Chrystusa Jezusa
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg wytrwałości oraz zachęty oby wam dał tak samo myśleć między sobą, poprzez Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością, na wzór Jezusa Chrystusa,
17.TOR.PRZ.2023A Bóg wytrwałości i zachęty oby wam dał, abyście byli tej samej myśli między sobą na wzór Chrystusa Jezusa.