« Rzym 15:5 List do Rzymian 15:6 Rzym 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście jednomyślnie, jednemi usty sławili Boga, i ojca pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Abyście jednomyślnie, jednemi usty czcili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTAbyście jednostajnie jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Abyście jednomyślnie jednemi usty wysławiali Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIabyście jednomyślnie, niby jednemi usty, oddawali cześć Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7.SYMONabyście jednomyślni jednemi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIabyście jednomyślnie i jednemi usty czcili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAAbyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAabyście jednogłośnie wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAi abyście wszyscy razem wspólnym głosem wychwalali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyście jednomyślnie, przez jedne usta, oddawali chwałę Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITabyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.2023Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.