« Rzym 15:6 List do Rzymian 15:7 Rzym 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto przyjmujcie się społem, jako i Christus przyjął nas do sławy Bożej.
2.WUJEK.1923Przeto przyjmujcie jedni drugie, jako i Chrystus przyjął was ku czci Bożéj.
3.RAKOW.NTPrzeto przyjmujcie jedni drugie, jako też Christus przyjął nas do chwały Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął nas do chwały Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga.
6.JACZEWSKIPrzeto szanujcie się wzajemnie, bo Chrystus tak jednych z was jako i drugich powołał do czci Bożej.
7.SYMONDlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Bożej.
8.MARIAWICIPrzeto przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął was ku czci Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął was ku chwale Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.
12.BRYTYJKAPrzeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.
13.POZNAŃSKADlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas - dla Bożej chwały.
14.WARSZ.PRASKATak więc bądźcie dla siebie nawzajem takimi, jakim był dla was, ku chwale Bożej, Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przyjmujcie jedni drugich, tak jak i Chrystus was przyjął na chwałę Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas dla chwały Boga.