« Rzym 15:8 List do Rzymian 15:9 Rzym 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz aby też narodowie za zmiłowanie sławili Boga; jako napisano: Dla tego wyznam tobie w narodziech, i imieniu twemu śpiewać będę.
2.WUJEK.1923Lecz poganie żeby za miłosierdzie czcili Boga, jako napisano: Dlatego będęć wyznawał między pogany, Panie! i będę śpiewał imieniowi twemu.
3.RAKOW.NTA Pogani żeby za miłosierdzie chwalili Boga; jako napisano jest: Dlatego dziękować tobie będę między Pogany, i imieniowi twemu śpiewać będę.
4.GDAŃSKA.1881A poganie żeby za miłosierdzie chwalili Boga, jako napisano: Dlatego będę cię wysławiał między pogany i imieniowi twemu śpiewać będę.
5.GDAŃSKA.2017I aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane: Dlatego będę cię wysławiał między poganami i będę śpiewał twemu imieniu.
6.JACZEWSKIPrzyszedł też i dla zbawienia pogan, aby pokazać wielkie miłosierdzie Boże; aby się wypełniło to, co napisano: Chwalić cię będę Panie za powołanie pogan i imię twoje wielbić będę.
7.SYMONpoganie zaś wielbią Boga z miłosierdzia jego, jak jest napisano: "Przetoż wysławiam cię między narody, o Panie: i śpiewam imieniowi twemu".
8.MARIAWICIdla pogan zaś – z miłosierdzia, aby chwalili Boga, jako napisane jest: Dlatego będę Cię chwalił między poganami, Panie, i będę śpiewał Imieniowi Twemu.
9.DĄBR.WUL.1973Poganie zaś wielbią Boga za miłosierdzie, jako napisane jest: Dlatego wyznawać cię będę wśród narodów, Panie, i imieniowi twemu śpiewać będę.
10.DĄBR.GR.1961Poganie zaś uwielbili Boga za miłosierdzie, jak napisane jest: Dlatego wyznawać cię będę wśród narodów, i imieniu twemu śpiewać będę.
11.TYSIĄCL.WYD5oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
12.BRYTYJKAI aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano:Dlatego będę cię wyznawał między poganami I będę śpiewał imieniu twemu.
13.POZNAŃSKAPoganie zaś uwielbili Boga za miłosierdzie. Tak też napisano: "Dlatego wysławiać Cię będę wśród pogan i śpiewać będę na chwałę Twego imienia".
14.WARSZ.PRASKA[Przyszedł na świat również po to] ażeby i poganie wychwalali dobroć Boga, zgodnie z tym, co mówi Pismo: Dlatego będę Cię uwielbiał między poganami i będę śpiewał na cześć Twego imienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A poganie, aby za miłosierdzie oddali chwałę Bogu, tak jak jest napisane: Przez to będą Cię wysławiać między poganami i będą śpiewać Twojemu Imieniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa także, by poganie, dzięki miłosierdziu, oddali chwałę Bogu, zgodnie ze słowami: Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia.
17.TOR.PRZ.2023Poganie natomiast, żeby chwalili Boga za miłosierdzie, jak napisano: Z tego powodu wyznam Cię wśród pogan i imieniu Twojemu będę śpiewać.