« Przys 4:27 Księga Przysłów 5:1 Przys 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu mój! bądź pełen mądrości mojéj, a ku roztropności mojéj nakłoń ucha twego.
2.GDAŃSKA.1881Synu mój! bądź pilen mądrości mojej, a ku mojej roztropności nakłoń ucha twego,
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, zważaj na moją mądrość i nakłoń twego ucha ku mojemu rozumowi;
4.KRAMSTUCKSynu mój, na moję mądrość zważaj, ku mojemu rozsądkowi nachyl ucho twoje.
5.CYLKOWSynu mój, bacz na mądrość moją, ku roztropności mojej skłoń ucho twe.
6.TYSIĄCL.WYD5Synu mój, zwróć się ku mojej mądrości, do mej roztropności nakłoń swe ucho;
7.BRYTYJKASynu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją roztropność,
8.POZNAŃSKASynu mój, zważaj na mądrość moją i ku rozumowi memu nakłoń ucha,
9.WARSZ.PRASKASynu mój, przyjmij moją radę mądrą, nakłoń ucha ku memu pouczeniu!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu! Uważaj na Moją Mądrość; ku Mojej roztropności skłoń twe ucho,
11.EIB.BIBLIA.2016Zwróć uwagę na mą mądrość, mój synu, zadbaj o to, by zrozumieć moją myśl: