« Przys 5:9 Księga Przysłów 5:10 Przys 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By się snadź nie nasycili obcy siły twojéj, a prace twe nie były w cudzym domu:
2.GDAŃSKA.1881By się snać nie nasycili obcy siłą twoją, a prace twoje nie zostały w domu cudzym;
3.GDAŃSKA.2017Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek nie został w cudzym domu;
4.KRAMSTUCKaby się nie nasycali obcy twoją siłą, twoją pracą, w domu cudzym,
5.CYLKOWAby nie nasycali się obcy mieniem twojem, a nie przeszły mozoły twoje w dom cudzy.
6.TYSIĄCL.WYD5by inni z twej pracy nie tyli, by mienie twe nie szło w obcy dom.
7.BRYTYJKAaby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu,
8.POZNAŃSKAaby obcy nie sycili się twoim dorobkiem, a owoc twoich wysiłków nie [przeszedł] w dom obcego,
9.WARSZ.PRASKAżeby tym, co posiadasz, nie bogacił się obcy, żeby owoce twej pracy nie szły do innego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By obcy nie nasycali się twoim mieniem, a twe trudy nie przeszły na cudzy dom.
11.EIB.BIBLIA.2016waszym mieniem nasycą się obcy, a wasz trud skończy w cudzym domu.