« Łuk 21:14 Ewangelia Łukasza 21:15 Łuk 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja bo dam wam usta, i mądrość, której nie będą móc odeprzeć, ani przeciwić się wszytcy sprzeciwnicy waszy.
2.WUJEK.1923Albowiem Ja wam dam usta i mądrość, któréj nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.
3.RAKOW.NTAbowiem ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się zprzeciwić wszyscy przeciwnicy waszy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.
5.GDAŃSKA.2017Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy.
6.SZCZEPAŃSKIJa bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z przeciwników waszych nie zdoła się oprzeć, ani sprzeciwić.
7.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem ja sam udzielę wam wymowy i mądrości, której się nie oprze ani sprzeciwi żaden z waszych wrogów.
8.GRZYM1936Bo ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć ani sprzeciwić wszyscy wrogowie wasi.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem ja sam udzielę wam wymowy i mądrości, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy wasi wrogowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
12.BRYTYJKAJa bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
13.POZNAŃSKABo Ja dam wam słowa i mądrość, której żaden z waszych przeciwników nie zdoła się oprzeć ani przeciwstawić.
14.WARSZ.PRASKATo Ja bowiem ześlę wam dar mowy i mądrość taką, że nie będą się mogli jej oprzeć nawet wszyscy nieprzyjaciele wasi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani stawić jej czoła, wszyscy wasi przeciwnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa bowiem podsunę wam słowa i Ja obdarzę mądrością, której wszyscy wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani przeciwstawić się, wszyscy wasi przeciwnicy.