« Dan 4:25 Księga Daniela 4:26 Dan 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A iż rozkazał, aby zostawiono pień korzenia jego, to jest drzewa, królestwo twoje dostanie się tobie, gdy poznasz, że władza jest niebieska.
2.GDAŃSKA.1881A iż rozkazano zostawić pień i z korzeniem onego drzewa, znaczy, że królestwo twoje tobie zostanie, gdy poznasz, że niebiosa panują.
3.GDAŃSKA.2017A to, że rozkazano zostawić pień korzeni tego drzewa, oznacza, że twoje królestwo zostanie przy tobie, gdy poznasz, że niebiosa sprawują władzę.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:23) A że rozkazano pozostawić nasadę korzeni drzewa: królestwo będzie zachowane dla ciebie, jak tylko poznasz, że Niebiosa są władcą.
5.TYSIĄCL.WYD5(4:23) To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie, [oznacza, iż] pozostawią ci królestwo, gdy uznasz, że Niebo sprawuje władzę.
6.BRYTYJKA(4:23) A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy: Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios.
7.POZNAŃSKA(4:23) A ponieważ rozkazano, aby został pień korzeni drzewa, królestwo twoje pozostanie przy tobie, gdy uznasz, że władzę sprawują niebiosa.
8.WARSZ.PRASKA(4:23) Słowa zaś: Pozostawcie jego pień i korzenie – oznaczają, że twoje królestwo pozostanie przy tobie, aż się przekonasz, że Niebiosa sprawują władzę nad wszystkim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A że rozkazano zostawić pień z korzeniem drzewa, to oznacza, że twe królestwo będzie trwać, kiedy poznasz, że panują niebiosa.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:23) Słowa natomiast o tym, aby w ziemi pozostawić korzeń, oznaczają, że gdy w końcu zrozumiesz, iż władza należy do niebios, odzyskasz królestwo.