« Przys 7:1 Księga Przysłów 7:2 Przys 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeż przykazań moich, a będziesz żyw, i zakonu mego, jako źrenice oka twego.
2.GDAŃSKA.1881Strzeż przykazań moich, a żyć będziesz; a nauki mojej, jako źrenicy oczów swych.
3.GDAŃSKA.2017Strzeż moich przykazań, a będziesz żył; strzeż mojego prawa jak źrenicy swych oczu.
4.KRAMSTUCKPrzestrzegaj moich poleceń, a będziesz żył, i mojej nauki, jak źrenicy oka twojego.
5.CYLKOWZachowaj przykazania moje, a naukę moję niby źrenicę oczu twoich.
6.TYSIĄCL.WYD5Nakazów mych strzeż, abyś żył, mych uwag - jak źrenicy oka.
7.BRYTYJKAStrzeż moich przykazań, a będziesz żył, strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy!
8.POZNAŃSKAZachowuj przykazania moje, a będziesz żył, [strzeż] moich pouczeń jak źrenicy twoich oczu.
9.WARSZ.PRASKAPrzestrzegaj moich przykazań, abyś miał życie, i strzeż mojej nauki jak źrenicy oka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zachowaj Moje przykazania i Moje Prawo, jakby w źreniczkach twoich oczu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie, strzeż moich nauk jak źrenicy oka!