« 1Kor 9:17 1 List do Koryntian 9:18 1Kor 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Która mi przeto jest zapłata? Abych przepowiedając Ewanielion bez kosztu postanowił Ewanielion Christusowe, abym nie nazbyt używał tej władze w (przepowiedaniu) Ewanielionu.
2.WUJEK.1923Któraż tedy moja jest zapłata? Abych opowiadając Ewangelią, bez nakładu wystawił Ewangelią, żebych wołności mojéj źle nie używał w Ewangelii.
3.RAKOW.NTKtóraż tedy moja jest zapłata? Abym opowiedając Ewanielią bez nakładu wystawił Ewanielią Christusowę, ku temu żebych nie nazbyt używał zwierzchności mej w Ewanieliey.
4.GDAŃSKA.1881Jakąż tedy mam zapłatę? Abym Ewangieliję opowiadając, bez nakładu wystawił Ewangieliję Chrystusową, na to, żebym źle nie używał wolności mojej przy Ewangielii.
5.GDAŃSKA.2017Jaką więc mam nagrodę? Taką, że głosząc ewangelię, głoszę ewangelię Chrystusa za darmo, abym nie nadużywał mojego prawa, jakie mam z ewangelii.
6.JACZEWSKIJakaż tedy będzie moja nagroda za to, że ja bezpłatnie opowiadam Ewangelią i z przysługującego mi prawa żadnego użytku nie czynię?
7.SYMONJakąż jest tedy zapłata moja? Oto ta, iż opowiadając Ewangelję, czynię to za darmo, tak, iż z prawa, jakie mi daje Ewangelja, wcale nie korzystam.
8.MARIAWICIJakąż tedy będę miał zapłatę? Tę, żebym opowiadając Ewangelię, wykazał, że nie wymaga nakładu Ewangelia, i żebym źle nie używał mojej mocy w Ewangelii.
9.DĄBR.WUL.1973Jakaż jest tedy nagroda moja? Oto ta, że głosząc Ewangelię, czynię to za darmo, abym nie nadużywał prawa mego w Ewangelii.
10.DĄBR.GR.1961Jakaż jest więc nagroda moja? Oto ta, że głosząc Ewangelię, czynię to darmo, abym nie nadużywał prawa mego w Ewangelii.
11.TYSIĄCL.WYD5Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
12.BRYTYJKAJakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii.
13.POZNAŃSKAZa co wobec tego przysługuje mi zapłata? Otóż za to, że głosząc ewangelię bez wynagrodzenia, nie korzystam z przysługujących mi stąd praw.
14.WARSZ.PRASKAJakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jakie jest moje wynagrodzenie? To, abym głosząc Dobrą Nowinę nie obciążoną kosztami mógł wprowadzić ową Dobrą Nowinę Chrystusa, i nie nadużył mej mocy w Ewangelii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWięc za co mam mieć nagrodę? Za to, że głosząc dobrą nowinę, czynię to za darmo, nie korzystając z prawa, do którego mnie głoszenie upoważnia.
17.TOR.PRZ.2023Jaka więc jest moja zapłata? Taka, abym głosząc Ewangelię, przedkładał Ewangelię Chrystusa za darmo, tak by nie używać mojego prawa, jakie mam z racji Ewangelii.