« 4Moj 5:10 4 Księga Mojżeszowa 5:11 4Moj 5:12 » 

1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekł znowu Pan do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAJahwe przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKANastępnie przemówił Jahwe do Mojżesza w te słowa: Zwróć się do synów Izraela i powiedz im tak:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016PAN przemówił dalej do Mojżesza tymi słowy: