« 4Moj 5:17 4 Księga Mojżeszowa 5:18 4Moj 5:19 » 

1.WUJEK.1923A gdy stanie niewiasta przed obliczem Pańskiem, odkryje głowę jéj, i włoży na ręce jéj ofiarę wspominania i obiatę podejrzenia: a sam będzie trzymał wody bardzo gorzkie, na które ze złorzeczeniem klątew nakładł.
2.GDAŃSKA.1881Potem postawi kapłan niewiastę przed Panem, i odkryje głowę niewiasty, a da w ręce jej ofiarę śniedną pamiętną; ofiara to śniedna podejrzenia; a kapłan będzie miał w ręce wodę gorzką przeklęstwa.
3.GDAŃSKA.2017Potem kapłan postawi kobietę przed PANEM, odkryje jej głowę i położy na jej rękach ofiarę pamięci, czyli ofiarę podejrzenia. Kapłan zaś będzie miał w ręku wodę gorzką, niosącą przekleństwa.
4.CYLKOWI postawi kapłan niewiastę przed oblicze Wiekuistego, i rozpuści włosy na głowie niewiasty, i poda w ręce jej śniedną ofiarę pamięci, ową śniedną ofiarę zazdrości; w ręku zaś kapłana będzie woda goryczy, klątwy.
5.KRUSZYŃSKIKapłan postawi niewiastę przed Panam, a odkrywszy głowę, niewiasty, położy na jej dłoniach ofiarę przypomnienia; jest to ofiara zazdrości. Kapłan będzie miał w swojem ręku wodę gorzką przynoszącą przekleństwo.
6.MIESES[Skoro] kapłan każe kobiecie tej stanąć przed Wiekuistym, rozpuści włosy na głowie tej kobiety i włoży na jej dłonie śniedną tę ofiarę przypomnienia, która jest ofiarą śniedną [obrzędu] zazdrości, zaś w kapłana ręku będzie się znajdować gorzka woda ta, ściągająca klątwę, –
7.TYSIĄCL.WYD5Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę dla wyjawienia, czyli za posądzenie; wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku.
8.BRYTYJKAPotem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, rozpuści włosy tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci - jest to ofiara z pokarmów złożona jako ofiara posądzenia - w ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa.
9.POZNAŃSKAPotem postawi kobietę przed Jahwe i rozpuści jej włosy na głowie, a do rąk włoży tę ofiarę upamiętniającą podejrzenie. Sam kapłan będzie trzymał w ręce wodę gorzką, wodę klątwy.
10.WARSZ.PRASKAkażąc kobiecie stać przed Jahwe, kapłan odkryje jej włosy, a na rękach położy to, co było złożone na ofiarę pamięci. Jest to ofiara zazdrości. Na swojej dłoni kapłan będzie miał trochę gorzkiej wody, niosącej ze sobą przekleństwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem kapłan postawi niewiastę przed obliczem WIEKUISTEGO, rozpuści włosy na głowie tej niewiasty i poda jej w ręce ofiarę pamięci z pokarmów, ową ofiarę zazdrości z pokarmów; zaś w ręku kapłana będzie woda goryczy i klątwy.
12.EIB.BIBLIA.2016Potem kapłan każe kobiecie stanąć przed PANEM, rozpuści jej włosy i położy na jej dłoniach ofiarę z pokarmów ku pamięci - będzie to ofiara w związku z podejrzeniem. W swojej ręce natomiast będzie trzymał naczynie z gorzką wodą przekleństwa.