« 4Moj 5:25 4 Księga Mojżeszowa 5:26 4Moj 5:27 » 

1.WUJEK.1923Garść ofiary weźmie z tego, co ofiarują, i spali na ołtarzu: i tak da pić niewieście wodę bardzo gorzką.
2.GDAŃSKA.1881Weźmie też kapłan na garść pamiętnego z ofiary śniednej, i spali to na ołtarzu, potem da wypić wodę niewieście.
3.GDAŃSKA.2017Kapłan weźmie też pełną garść ofiary jako pamiątkę i spali to na ołtarzu, potem da kobiecie wypić tę wodę.
4.CYLKOWI nabierze kapłan garścią ze śniednej tej ofiary, jej ofiarę przypomnienia i puści ją z dymem na ofiarnicy, poczém da wypić niewieście wodę.
5.KRUSZYŃSKIkapłan weźnie garść z ofiary, jako jej przypomnienie i spali na ołtarzu, a potem da wypić niewieście wodę.
6.MIESESz śniednej tej ofiary nabierze kapłan garść, jako ofiarę przypomnienia z niej, i puści z dymem na ołtarzu, poczem da kobiecie tej napić się tej wody.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu.
8.BRYTYJKAKapłan weźmie też z ofiary z pokarmów pełną garść jako ofiarę pamiątki i spali na ołtarzu, a następnie da tej kobiecie napić się wody.
9.POZNAŃSKAI weźmie kapłan pełną garść tej ofiary ku upamiętnieniu, i spali na ołtarzu. Potem każe kobiecie wypić wodę.
10.WARSZ.PRASKAPotem weźmie z tej ofiary garść jako pamiątkę i spali na ołtarzu, i poleci, żeby kobieta wypiła wodę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy kapłan nabierze garścią z tej ofiary z pokarmów jej ofiarę przypomnienia, i puści ją z dymem na ofiarnicy, a niewieście da wypić wodę.
12.EIB.BIBLIA.2016Weźmie też kapłan z tej ofiary pełną garść mąki jako przypomnienie, spali ją na ołtarzu, po czym da tej kobiecie wodę do wypicia.