« 4Moj 5:27 4 Księga Mojżeszowa 5:28 4Moj 5:29 » 

1.WUJEK.1923Ale jeźli nie jest splugawiona, będzie bez obrażenia i dziatki mieć będzie.
2.GDAŃSKA.1881A jeźliby nie była splugawiona niewiasta, aleby czysta była, niewinna zostanie, i dziatki rodzić będzie.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak kobieta ta nie stała się nieczysta, ale jest czysta, to będzie bez winy i będzie rodzić dzieci.
4.CYLKOWJeżeliby zaś nie była zbezczeszczona niewiasta, a byłaby czystą, wtedy nienaruszoną zostanie, a obdarzona będzie potomstwem.
5.KRUSZYŃSKILecz jeśli ta niewiasta nie dopuściła się nieczystości i jest czystą, będzie uchronioną i rodzić będzie.
6.MIESESWszelako, jeżeli kobieta ta nie stała się nieczystą, lecz jest czystą, – pozostanie nieskażoną i będzie mieć potomstwo.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczysta, lecz przeciwnie jest czysta - pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci.
8.BRYTYJKALecz jeżeli kobieta ta nie była skalana i jest czysta, to nie poniesie szkody i może mieć potomstwo.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak kobieta ta nie skaziła się nieczystością, lecz była czysta, nie odniesie żadnej szkody i będzie miała potomstwo.
10.WARSZ.PRASKAAle jeżeli się okaże, że kobieta nie była zbrukana, lecz czysta, nic jej się nie stanie i będzie mogła rodzić dzieci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli niewiasta nie była zbezczeszczona i jest czystą wtedy zostanie nienaruszoną i będzie obdarzona potomstwem.
12.EIB.BIBLIA.2016Lecz jeśli ta kobieta nie stała się nieczysta, ale - przeciwnie - jest czysta, to będzie ona mogła począć swe potomstwo.