« 4Moj 5:28 4 Księga Mojżeszowa 5:29 4Moj 5:30 » 

1.WUJEK.1923Tenci jest zakon podejrzenia, jeźli ustąpi żona od męża swego, i jeźli spługawiona będzie:
2.GDAŃSKA.1881Tać jest ustawa podejrzenia, gdyby ustąpiła żona od męża swego, i byłaby splugawiona;
3.GDAŃSKA.2017Takie jest prawo dotyczące podejrzenia, gdy żona będzie niewierna swemu mężowi i stanie się nieczysta;
4.CYLKOWOto ustawa o zazdrości, gdyby wykroczyła niewiasta przeciw mężowi swojemu, a zbezczeszczoną została;
5.KRUSZYŃSKITo jest prawo zazdrości w odniesieniu do niewiasty uwiedzionej, pozostającej pod władzą męża, która się splamiła,
6.MIESESTo jest oto zarządzenie [tora] o [obrzędzie] zazdrości, gdy kobieta zbłądzi, mając małżonka swego, i ona stanie się nieczystą,
7.TYSIĄCL.WYD5Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczysta
8.BRYTYJKATakie jest prawo dotyczące posądzenia: Jeżeli żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się nieczysta
9.POZNAŃSKATakie jest prawo podejrzenia, gdy żona wykroczy przeciw swemu mężowi i splami się nieczystością
10.WARSZ.PRASKATakie jest prawo zazdrości odnoszące się zarówno do kobiety, która pozostając pod władzą swego męża, odwraca się od niego i popada w nieczystość,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto ustawa o zazdrości gdyby niewiasta wykroczyła przeciw swojemu mężowi oraz została zbezczeszczoną;
12.EIB.BIBLIA.2016Takie jest prawo dotyczące podejrzenia: Jeśli żona zbłądzi, zdradzi swojego męża i stanie się przez to nieczysta,