« 4Moj 5:2 4 Księga Mojżeszowa 5:3 4Moj 5:4 » 

1.WUJEK.1923Tak mężczyznę jako i niewiastę wyrzućcie z obozu, aby go nie splugawili, gdyżem mieszkał z wami.
2.GDAŃSKA.1881Tak mężczyznę jako i niewiastę wyrzucicie; precz za obóz wyrzucicie je, aby nie splugawili obozu tych, między którymi Ja mieszkam.
3.GDAŃSKA.2017Usuniecie zarówno mężczyznę, jak i kobietę; usuniecie ich poza obóz, aby nie zanieczyścili obozu tych, wśród których mieszkam.
4.CYLKOWZarówno mężczyzn jak i niewiasty usuniecie, po za obóz usuniecie ich, aby nie zanieczyszczali obozów swoich, w pośród których Ja przebywam".
5.KRUSZYŃSKIWyjdą od mężczyzny do niewiasty, wyjdą poza obóz, aby nie splugawili swoich obozów, w których pośrodku ja mieszkam".
6.MIESESTak mężczyznę, jak kobietę winniście wyprawiać, poza Obóz wyprawicie ich, ażeby nie zanieczyszczali obozów ich [Synów Izraela], wśród których Ja Rezydencję Swoją mam”.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród was.
8.BRYTYJKAUsuniecie zarówno mężczyznę, jak kobietę poza obóz, usuniecie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród nich.
9.POZNAŃSKAUsuniecie zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Usuniecie ich poza obóz, aby [synowie Izraela] nie zanieczyszczali swego obozu, bo Ja przebywam pośród nich.
10.WARSZ.PRASKALudzi tego rodzaju, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, usuniecie z obozu, ażeby nie zanieczyszczali miejsca, pośrodku którego Ja mam swoje mieszkanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usuniecie zarówno mężczyzn, jak i niewiasty; usuniecie ich poza obóz, aby nie zanieczyszczali swych obozów, wśród których Ja przebywam.
12.EIB.BIBLIA.2016Mają usunąć poza obóz zarówno mężczyznę, jak i kobietę, aby nie zanieczyszczać obozu, w którym Ja sam mieszkam pośród nich.