« 4Moj 5:29 4 Księga Mojżeszowa 5:30 4Moj 5:31 » 

1.WUJEK.1923A mąż duchem podejrzenia wzruszony, przywiedzie ją przed oblicze Pana, i uczyni jéj kapłan wedle wszystkiego, co jest napisano:
2.GDAŃSKA.1881Albo żeby na męża przypadł duch zapalczywy, a miałby w podejrzeniu żonę swoję, i postawiłby ją przed Panem, a uczyniłby z nią kapłan wszystko według tej ustawy;
3.GDAŃSKA.2017Albo gdy dopadnie męża duch zazdrości i będzie podejrzewał swoją żonę, i stawi ją przed PANEM, a kapłan postąpi z nią według tego prawa;
4.CYLKOWAlbo gdyby w ogóle na męża przypadł duch zazdrości, tak żeby podejrzywał żonę swoję, wtedy postawi żonę przed oblicze Wiekuistego, a postąpi z nią kapłan wedle całej ustawy tej.
5.KRUSZYŃSKIgdy mąż, którego ogarnęła zazdrość i jest zazdrosny o swoją żonę, postawi tę niewiastę przed Panem, a kapłan zastosuje to całe prawo.
6.MIESESalbo jeśli na kogo [tylko] zstąpi duch zazdrości, iż on przejmie się zazdrością względem małżonki swojej, – tedy każe kobiecie tej stanąć przed Wiekuistym i na niej wykona kapłan całe zarządzenie [tora] to.
7.TYSIĄCL.WYD5lub gdy mąż zacznie ją posądzać, i wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa.
8.BRYTYJKAalbo jeżeli mąż poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, to postawi swoją żonę przed Panem, a kapłan postąpi z nią zgodnie z całym tym prawem.
9.POZNAŃSKAalbo gdy mężem owładnie uczucie podejrzenia. Jeśli [mąż] będzie podejrzewał swą żonę i stawi ją przed Jahwe, wtedy kapłan postąpi z nią zgodnie z tym prawem.
10.WARSZ.PRASKAjak i do mężczyzny, który staje się zazdrosny o swoją żonę. Niech sprowadzi swoją żonę przed Jahwe, a kapłan postąpi z nią dokładnie według tego prawa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo gdyby na męża przypadł duch zazdrości, tak, że podejrzewa swoją żonę. Wtedy postawi żonę przed obliczem WIEKUISTEGO, a kapłan z nią postąpi według całej tej ustawy.
12.EIB.BIBLIA.2016albo jeśli mąż zacznie podejrzewać swoją żonę, to gdy postawi ją przed PANEM, a kapłan postąpi z nią zgodnie z całym tym prawem,