« Psal 116:9 Księga Psalmów 116:10 Psal 116:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(115:1) Wierzył jeśm, przetoż {albo przeto} eże mowił jeśm, ale ja pak uśmierzył jeśm ❬sie❭ wielmi.
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (115:1) Wierzył jeśm, przetoż mołwił jeśm, ale ja uśmierzył jeśm sie wielmi.
3.WUJEK.1923Alleluja. Uwierzyłem, przetóżem mówił: a ja poniżon jestem bardzo.
4.GDAŃSKA.1881Uwierzyłem, dlategom mówił, chociażem bardzo był utrapiony.
5.GDAŃSKA.2017Uwierzyłem i dlatego przemówiłem; byłem bardzo strapiony.
6.PS.BYCZ.1854Uwierzyłem; przetoż powiedziałem: Jam strapion-był nader.
7.GÖTZE.1937Wierzę, dlatego mówię. Ale byłem bardzo upokorzony;
8.CYLKOWWierzyłem, gdym wołał: jakżem biedny bardzo.
9.KRUSZYŃSKIUwierzyłem, gdym mówił: "Jestem bardzo utrapiony".
10.ASZKENAZY Mam Miarę, bo powiem: jam cierpiał wielce.
11.SZERUDAWierzę, gdy mówię: Ach! Jestem bardzo utrapiony.
12.TYSIĄCL.WYD1(115:10) Ufałem, nawet gdym mówił: «Jestem w wielkim ucisku».
13.TYSIĄCL.WYD5Ufałem, nawet gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku.
14.BRYTYJKAWierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony.
15.POZNAŃSKAUfałem i wtedy, gdym wołał: "Jestem w wielkim utrapieniu".
16.WARSZ.PRASKAUfać nie przestałem, nawet gdy mówiłem, że jestem tak bardzo przybity,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wierzyłem, kiedy wołałem: Jak bardzo jestem biedny.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUwierzyłem - więc przemówiłem. Byłem bardzo upokorzony.
19.TOR.PRZ.Uwierzyłem i dlatego przemówiłem; byłem bardzo przygnębiony.