« Psal 116:13 Księga Psalmów 116:14 Psal 116:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(115:5a) Obietnice moje Panu wrocę przede wszemi ludźmi jego,
2.PS.PUŁAWSKI(115:5a) Obietnice moje Gospodnu wrocę przede wszem ludem jego,
3.WUJEK.1923Śluby moje Panu oddam przede wszystkim ludem jego.
4.GDAŃSKA.1881Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego.
5.GDAŃSKA.2017Moje śluby złożone PANU wypełnię teraz przed całym jego ludem.
6.PS.BYCZ.1854Śluby-me Panu uiszczę, wobec teraz, wszego ludu-Jego.
7.GÖTZE.1937Ślubowania moje oddam Panu, tak, w obecności wszystkiego ludu Jego
8.CYLKOWŚluby moje Bogu spełnię, wobec całego narodu Jego.
9.KRUSZYŃSKIŚluby moje Panu oddam - teraz przed wszystkiem ludem Jego.
10.ASZKENAZY Śluby me spłacę Jehowie, w obliczu - proszęż - wszystkiego Jego ludu.
11.SZERUDASpełnię Panu śluby moje i to wobec całego ludu Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(115:14) Wypełnię Panu me śluby przed całym Jego ludem.
13.TYSIĄCL.WYD5Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.
14.BRYTYJKASpełnię Panu śluby mojeWobec całego ludu jego.
15.POZNAŃSKAWypełnię śluby moje wobec Jahwe w obecności całego Jego ludu.
16.WARSZ.PRASKAA wypełnię przyrzeczenia, które Panu złożyłem, jawnie wobec ludu całego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spełnię BOGU me śluby, wobec całego Jego ludu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWobec całego Jego ludu Wypełnię to, co ślubowałem.
19.TOR.PRZ.Wypełnię teraz moje śluby złożone Jhwh przed całym Jego ludem.