« Psal 116:2 Księga Psalmów 116:3 Psal 116:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(114:3) Ogarnęły są mnie boleści śmierci a szkody piekielne nalezł❬y❭ są mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(114:3) Ogarnęły są mnie boleści śmierci i szkody pkielne nalazły są mnie.
3.WUJEK.1923Ogarnęły mię boleści śmiertelne: a niebezpieczeństwa piekielne potkały mię: nalazłem ucisk i boleść.
4.GDAŃSKA.1881Ogarnęły mię były boleści śmierci, a utrapienia grobu zjęły mię; ucisk i boleść przyszła na mię.
5.GDAŃSKA.2017Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia piekła przeniknęły mnie; przyszły na mnie ucisk i boleść.
6.PS.BYCZ.1854Otoczyły-mię bóle śmiertelne, i,-ściśnienia grobu, dotknęły-mię; ja, niedolę, i-smutek znajduję.
7.GÖTZE.1937Omotały mię były więzy śmierci i uciśnienia piekielne opadły mię; spotkałem ucisk i żałość,
8.CYLKOWOgarnęły mnie bóle śmierci, a męczarnie grobu nawiedziły mnie, ucisk i smutek dościgły mnie.
9.KRUSZYŃSKIOgarnęły mnie bóle śmiertelne, utrapienia grobu napotkały mnie, ucisk i boleść znalazłem.
10.ASZKENAZY "Ogarnęły mię bole porodowe śmierci i odnalazły mnie uciski przepaści, znajdęż utrapienie i rozpacz".
11.SZERUDAOgarnęły mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi piekielne, ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(114:3) Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta krainy zmarłych, popadłem w lęk i udrękę.
13.TYSIĄCL.WYD5Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę.
14.BRYTYJKASpętały mnie więzy śmierciI opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.
15.POZNAŃSKAWięzy śmierci już mnie otoczyły, oplotły mnie więzy Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę.
16.WARSZ.PRASKAKrępują mnie ze wszech stron więzy śmierci, lęk mnie ogarnia przed zejściem w zaświaty, uciski znoszę i udręki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ogarnęły mnie bóle śmierci, nawiedziły mnie męczarnie grobu, ucisk i smutek mnie dościgły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA już oplotły mnie powrozy śmierci, Dopadł niepokój przed światem umarłych, Owładnęły mną ból i agonia.
19.TOR.PRZ.Otoczyły mnie powrozy śmierci, utrapienia Szeolu znalazły mnie; znalazły mnie ucisk i udręczenie.