« Psal 116:7 Księga Psalmów 116:8 Psal 116:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(114:8) iże wytargł duszę moję ze śmierci, oczy moji od słez, nogi moje od upełznienia.
2.PS.PUŁAWSKI(114:8) iże wytargł duszę moję ze śmierci, oczy moje ze słez, nogi moje od upełznienia.
3.WUJEK.1923Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku.
4.GDAŃSKA.1881Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę moję od upadku.
5.GDAŃSKA.2017Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku.
6.PS.BYCZ.1854Wszakże, o Panié! Ty,-uwolniłeś duszę-mę, od-śmierci, oczy-me, od-łez, nogi-moje, od-upadku,
7.GÖTZE.1937Albowiem wybawiłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogę moją od upadku.
8.CYLKOWBo wybawiłeś duszę moję od śmierci, oko moje od łez, nogę moję od upadku.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem wyrwał duszę mą od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku.
10.ASZKENAZY Bo wyrwałeś duszę mą od śmierci, me oko od łez, mą nogę od potknienia.
11.SZERUDAZaiste, wyratowałeś duszę moją od śmierci, otarłeś łzę z oczu moich, ustrzegłeś nogi moje od upadku.
12.TYSIĄCL.WYD1(114:8) Uchronił bowiem duszę mą od śmierci, od łez me oczy, nogi od upadku.
13.TYSIĄCL.WYD5Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy - od łez, moje nogi - od upadku.
14.BRYTYJKAAlbowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.
15.POZNAŃSKAZaprawdę zachowałeś życie moje od śmierci, moje oczy od płaczu, nogi od potknięcia.
16.WARSZ.PRASKAUratował mnie przecież przed śmiercią, łzy na mej twarzy osuszył, a nogi chronił przed upadkiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybawił moją duszę od śmierci, moje oko od łez, a moją nogę od upadku.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci, Me oczy - od łez, Nogi - od potknięcia.
19.TOR.PRZ.Ty bowiem uwolniłeś moją duszę od śmierci, oczy moje od łez, moją nogę od upadku.