« 2Moj 10:29 2 Księga Mojżeszowa 11:1 2Moj 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPRzekł Pan ku Mojże❬szo❭wi: „Jeszcze jedną raną dotknę faraona a Ejipta a potem puści was precz i wynić przypędzi.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza: Jeszcze jedną plagą dotknę Pharaona i Egiptu, a potem puści was, i przymusi wyniść.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: Jeszcze jednę plagę przywiodę na Faraona, i na Egipt, potem wypuści was stąd; wypuści cale, owszem wypędzi was stąd.
4.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do Mojżesza: Sprowadzę jeszcze jedną plagę na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. A gdy was wypuści, całkowicie was stąd wypędzi.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Jeszcze jednę klęskę sprowadzę na Faraona i na Micraim; potém uwolni was ztąd; gdy zaś uwolni, to zupełnie wypędzi was ztąd.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Jeszcze jedną plagę sprowadzę na faraona i na Egipt, potem pozwoli wam stąd wyjść, a gdy nadejdzie zezwolenie, będzie was przynaglał do wyjścia stąd.
7.MIESESNastępnie Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Jeszcze jeden cios przywiodę na Faraona i na Egipt. Potem on odprawi was stąd, a gdy odprawiał będzie was, całkowicie stąd wypędzi was.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem wypuści was stąd. A wypuści was całkowicie, nawet was wszystkich stąd wypędzi.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi.
10.POZNAŃSKAPotem rzekł Jahwe do Mojżesza: - Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem was wypuści stąd, wypuści na pewno, [po prostu] wypędzi was stąd.
11.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jahwe do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i jego kraj. Po tej pladze z pewnością pozwoli wam wyjść [z Egiptu]. A kiedy was wreszcie wypuści, będzie was nawet zmuszał do wyjścia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Sprowadzę jeszcze jedną klęskę na faraona i na Micraim; a potem was stąd uwolni. Zaś gdy uwolni, to zupełnie was stąd wypędzi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę sprowadzę na faraona i Egipt. Potem was stąd wypuści. Wypuści was wszystkich, ze wszystkim, bez najmniejszej zwłoki wypędzi!