« 2Moj 11:9 2 Księga Mojżeszowa 11:10 2Moj 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMojżesz a Aaron zaprawdę uczyniłasta wszytka znamiona i dziwy, ktoreż to napisany są, przed faraonem. I zatwirdził jest Bog serce faraonowo, i nie puścił jest synow izrahelskich z ziemie swej.
2.WUJEK.1923A Mojżesz i Aaron uczynili wszystkie cuda, które są napisane, przed Pharaonem; i zatwardził Pan serce Pharaonowe: i nie puścił synów Izraelowych z ziemie swojéj.
3.GDAŃSKA.1881Tedy Mojżesz i Aaron czynili te wszystkie cuda przed Faraonem; ale Pan zatwardził serce Faraonowe, i nie wypuścił synów Izraelskich z ziemi swojej.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz i Aaron czynili więc te wszystkie cuda przed faraonem. Lecz PAN zatwardził serce faraona i ten nie wypuścił synów Izraela ze swojej ziemi.
5.CYLKOWA Mojżesz i Ahron spełnili wszystkie te cuda przed Faraonem; ale ukrnąbrnił Wiekuisty serce Faraona i nie uwolnił synów Israela z ziemi swojej.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz i Aaron wykonali te wszystkie cuda wobec faraona, a Bóg zatwardził serce faraona i nie chciał wypuścić synów Izraela ze swojego kraju.
7.MIESESMojżesz i Aron dokonywali wszystkich cudów tych przed Faraonem, ale Wiekuisty uczynił zatwardziałem serce Faraona, iż nie zwolnił Synów Izraela ze swojego kraju.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.
9.BRYTYJKAA Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed faraonem. Lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swego kraju.
10.POZNAŃSKAMojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów wobec faraona, ale Jahwe znieczulił serce faraona, tak że nie wypuszczał synów Izraela ze swego kraju.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz i Aaron dokonali tych znaków na oczach faraona, lecz Jahwe sprawił, że jego serce pozostało niewzruszone, tak że ostatecznie nie zgodził się na wyjście Izraelitów z jego kraju.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć Mojżesz i Ahron spełnili przed faraonem wszystkie cuda, ale WIEKUISTY uczynił twardym serce faraona i nie uwolnił synów Israela ze swej ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Mojżesz i Aaron dokonali wprawdzie wszystkich wcześniejszych cudów przed faraonem, lecz PAN zatwardził jego serce, tak że odmawiał wypuszczenia Izraelitów ze swojego kraju.