« 2Moj 11:1 2 Księga Mojżeszowa 11:2 2Moj 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzeczesz przeto wszemu ludu, ać mąż potrzebuje od przyjaciela swego a żona od sąsiady swej sędow śrzebrnych a złotych i odzienia”.
2.WUJEK.1923A przeto powiesz wszystkiemu ludowi, żeby żądał mąż od przyjaciela swego, a niewiasta od sąsiady swojéj, naczynia śrebrnego i złotego.
3.GDAŃSKA.1881Mówże teraz do uszu ludu, aby wypożyczył każdy od bliźniego swego, i każda u sąsiadki swej naczynia srebrnego, i naczynia złotego.
4.GDAŃSKA.2017Powiedz teraz do uszu ludu, aby każdy mężczyzna pożyczył od swego sąsiada i każda kobieta od swej sąsiadki srebrne i złote przedmioty.
5.CYLKOWPomówże w uszy ludu aby wyprosili - każdy u bliźniego swego i każda u przyjaciółki swojej - naczyń srebrnych i naczyń złotych."
6.KRUSZYŃSKIPowiedz przeto ludowi: niech każdy mężczyzna u swego sąsiada i każda kobieta u swej sąsiadki proszą o przedmioty srebrne i przedmioty złote".
7.MIESESPrzemówże wobec ludu tego, ażeby [wypraszali sobie – każdy od bliźniego swego, każda od bliźniej swojej – przedmioty ze srebra i przedmioty ze złota”.
8.TYSIĄCL.WYD5Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote.
9.BRYTYJKAPowiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote.
10.POZNAŃSKAPrzykaż tylko ludowi: niech [każdy] mężczyzna od swego sąsiada, a kobieta od swej sąsiadki wyprosi srebrne i złote naczynia.
11.WARSZ.PRASKAOgłoś ludowi, aby każdy mężczyzna i każda kobieta wyprosili sobie u swoich sąsiadów jakieś przedmioty ze srebra i złota.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedz w uszy mojego ludu, by wyprosili każdy u swego bliskiego i każda u swojej przyjaciółki srebrnych naczyń i naczyń złotych.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż więc koniecznie całemu ludowi, że każdy mężczyzna ma poprosić sąsiada, a każda kobieta sąsiadkę, o przedmioty ze srebra i złota.