« 2Moj 11:2 2 Księga Mojżeszowa 11:3 2Moj 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA da Pan miłość ludu swenu przed Ejipskimi. I był jest Mojżesz mąż wielmi wieliki w ziemi ejipskiej przed sługami faraonowymi y przede wszym ludem.
2.WUJEK.1923A Pan dał łaskę ludowi swemu przed Egiptyany: i był Mojżesz mąż bardzo wielki w ziemi Egipskiéj przed sługami Pharaonowymi i wszystkim ludem.
3.GDAŃSKA.1881A dał Pan łaskę ludowi w oczach Egipczan, i był Mojżesz mąż bardzo wielki w ziemi Egipskiej, w oczach sług Faraonowych, i w oczach ludu.
4.GDAŃSKA.2017A PAN dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także był bardzo wielkim mężem w ziemi Egiptu w oczach sług faraona i w oczach ludu.
5.CYLKOWI użyczył Wiekuisty łaski ludowi w oczach Micrejczyków; a był także mąż ów Mojżesz wielkim bardzo w ziemi Micraim w oczach sług Faraona i w oczach ludu...
6.KRUSZYŃSKISprawił Bóg, że lud znalazł łaskę w oczach Egipcjan; sam Mojżesz był bardzo poważanym mężem w Egipcie w oczach sług faraona i w oczach narodu.
7.MIESESWiekuisty udzielił ludowi temu życzliwości u Egipcjan; a też Mojżesz, mąż ten, sam był poważany bardzo w Kraju Egipskim u sług Faraona i u ludu.
8.TYSIĄCL.WYD5A Pan wyjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci tak u sług faraona, jak i u ludu.
9.BRYTYJKAA Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan faraona jak i u ludu.
10.POZNAŃSKAA Jahwe sprawił, że Egipcjamie stali się życzliwi dla ludu. Mojżesz zaś cieszył się wielkim poważaniem w Egipcie, tak wśród służebnych faraona, jak i w [całym] narodzie.
11.WARSZ.PRASKATymczasem Jahwe sprawił, że Egipcjanie zaczęli okazywać ludowi życzliwość. Mojżesz zyskał sobie wielkie uznanie u egipskich sług faraona oraz u całego ludu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY użyczył ludowi łaski w oczach Micrejczyków, a i ów mąż, Mojżesz, był także bardzo wielkim w oczach sług faraona oraz w oczach ludu ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN tymczasem wzbudził u Egipcjan życzliwość względem ludu. Również sam Mojżesz cieszył się poważaniem w Egipcie, zarówno u dworzan faraona, jak i u mieszkańców kraju.