« 2Moj 11:5 2 Księga Mojżeszowa 11:6 2Moj 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będzie krzyk wieliki we wszej ziemi ejipskiej, jaki jest nie był drzewiej ani będzie potem.
2.WUJEK.1923I będzie krzyk wielki we wszystkiéj ziemi Egipskiéj, jaki ani przedtem był, ani potem będzie.
3.GDAŃSKA.1881A będzie krzyk wielki po wszystkiej ziemi Egipskiej, jaki przedtem nie był, i jaki potem nie będzie.
4.GDAŃSKA.2017I będzie wielki krzyk w całej ziemi Egiptu, jakiego nigdy przedtem nie było i jakiego potem nie będzie.
5.CYLKOWA będzie krzyk wielki po całej ziemi Micraim, jakiego nie było i jakiego nie będzie więcej.
6.KRUSZYŃSKII powstanie w całym Egipcie tak wielki krzyk, jakiego nie było i jakiego więcej nie będzie.
7.MIESESNastanie wielki lament w całym Kraju Egipskim, jakiego nie było i jaki nie powtórzy się,
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie.
9.BRYTYJKAI powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie.
10.POZNAŃSKAPodniesie się wówczas w całym Egipcie wielki lament, jakiego dotąd nie było - i nie będzie.
11.WARSZ.PRASKAPodniesie się wtedy w Egipcie lament tak wielki, jakiego nie było nigdy ani przedtem, ani potem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będzie wielki krzyk na całej ziemi Micraim, jakiego nie było, i jakiego więcej nie będzie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy w całym Egipcie rozlegnie się głośny krzyk, taki, jakiego nie było i jaki już się nie zdarzy.