« 2Moj 11:6 2 Księga Mojżeszowa 11:7 2Moj 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA u wszech synow izrahelskich nie skowyknie pies, od człowieka aż do dobytczęcia, abyście wiedzieli, jakim dziwem rozdzieli Pan Ejipskie od Israhelskich.
2.WUJEK.1923A u wszystkich synów Izraelowych, nie zamruknie pies, od człowieka aż do bydlęcia: abyście wiedzieli, jak wielkim cudem dzieli Pan Egiptyany i Izraela.
3.GDAŃSKA.1881Ale u wszystkich synów Izraelskich nie ruszy językiem swym, ani pies, ani człowiek, ani bydlę, abyście wiedzieli, że Pan uczynił rozdział między Egipczany i między Izraelem.
4.GDAŃSKA.2017Ale na nikogo z synów Izraela pies nie ruszy swym językiem, ani na człowieka, ani na bydlę, abyście wiedzieli, że PAN uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelem.
5.CYLKOWAle na wszystkich synów Israela nie zaostrzy pies języka swojego, ani na człowieka, ani na bydlę, abyście poznali, jaki rozdział czyni Wiekuisty między Micrejczykami, i między Israelem.
6.KRUSZYŃSKILecz wśród wszystkich synów Izraela, nikt, poczynając od człowieka, aż do psa, który językiem swoim nie poruszy, aż do bydlęcia, abyście się przekonali, jaką różnicę czyni Bóg między Egipcjanami a między Izraelem.
7.MIESESzaś przeciwko ogółowi Synów Izraela nawet pies nie będzie ostrzył języka swego, ani przeciw człowiekowi, ani też [przeciw] bydlęciu, – ażebyście poznali, jak Wiekuisty rozróżnia pomiędzy Egiptem a Izraelem”.
8.TYSIĄCL.WYD5U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami.
9.BRYTYJKALecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami.
10.POZNAŃSKAAle u synów Izraela nawet pies nie zawyję (na człowieka czy na bydlę), byście poznali, że Jahwe dokonał rozdziału między Egiptem a Izraelem
11.WARSZ.PRASKATymczasem na żadnego spośród Izraelitów nawet pies nie wyszczerzy zębów, ani na człowieka, ani na żadne zwierzę, abyście mogli rozpoznać, że Jahwe dokonał bardzo wyraźnego podziału pomiędzy Egiptem a Izraelem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pies nie zaostrzy swego języka na nikogo z synów Israela ani na człowieka, ani na bydlę, abyście poznali jaki rozdział czyni WIEKUISTY pomiędzy Micrejczykami, a Israelem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz na nikogo z potomków Izraela nie warknie nawet pies - ani na ludzi, ani na bydło - abyście przekonali się, że PAN dokonał rozróżnienia między Egiptem a Izraelem.