« 2Moj 11:7 2 Księga Mojżeszowa 11:8 2Moj 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wstąpią ci to wszytcy służebnicy ku mnie a będą mi sie kłaniać a rzekąc: „Wynidzi ty a wszyciek lud, jenże poddan jest tobie”, potem wynidziemy””.
2.WUJEK.1923I znidą wszyscy słudzy twoi ci do mnie i pokłonią mi się mówiąc: Wynidź ty, i wszystek lud tobie poddany: a potem wynidziemy.
3.GDAŃSKA.1881I przyjdą ci wszyscy słudzy twoi do mnie, a kłaniać mi się będą, mówiąc: Wynijdź ty, i wszystek lud, który jest pod sprawą twoją; a potem wynijdę. I wyszedł od Faraona z wielkim gniewem.
4.GDAŃSKA.2017I przyjdą do mnie wszyscy twoi słudzy, i będą mi się kłaniać, mówiąc: Wyjdź ty i cały lud, który jest pod twoim przywództwem. Potem wyjdę. I wyszedł od faraona z wielkim gniewem.
5.CYLKOWI przyjdą wszyscy ci słudzy twoi do mnie, i pokłonią mi się mówiąc: "Wyjdź ty i cały lud, który idzie za tobą, a potém wyjdę!" I wyszedł od Faraona z płonącym gniewem.
6.KRUSZYŃSKII zstąpią wszyscy ci słudzy do mnie i pokłonią się mi, mówiąc: Wyjdź ty i cały naród, który jest poza tobą! Potem wyjdę". I wyszedł Mojżesz od faraona bardzo rozgniewany.
7.MIESESWszyscy słudzy twoi, ci oto będą zstępować ku mnie i będą bili mi pokłony, mówiąc: „Wynijdź ty [sc. „na wolność”], oraz wszystek lud, który jest za tobą. Potem wyjdę” [sc. na wolność]. – On [sc. rzekłszy to] wyszedł od Faraona, rozgniewany srodze.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie i oddadzą mi pokłon, i powiedzą: Wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą. I potem wyjdę. I płonąc gniewem, wyszedł od faraona.
9.BRYTYJKAI przyjdą wszyscy ci słudzy twoi do mnie, i złożą mi pokłon, mówiąc: Wyjdź ty i cały lud, który idzie za tobą. Potem wyruszę. I wyszedł od faraona w srogim gniewie.
10.POZNAŃSKAA potem wszyscy ci twoi słudzy przyjdą do mnie, padną przede mną na twarz, prosząc:"Wyjdź [już] ty i cały ten lud, który ci podlega", Wówczas dopiero odejdę.I wyszedł [Mojżesz] od faraona, pełen gniewu.
11.WARSZ.PRASKADopiero wtedy przyjdą do mnie wszyscy twoi słudzy, upadną przede mną na twarz i powiedzą: Idź już sobie, ty sam i cały twój lud, który tu przywiodłeś. I wtedy wyprowadzę ich. Powiedziawszy to, odszedł od faraona płonąc gniewem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszyscy jego słudzy przyjdą do mnie oraz mi się pokłonią, mówiąc: Wyjdź ty oraz cały lud, który idzie za tobą. A potem wyjdę. Wyjdę od faraona z płonącym gniewem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu zejdą do mnie ci wszyscy twoi słudzy, pokłonią mi się i poproszą: Wyjdź stąd ty i cały ten lud, który czeka na twoje rozkazy. A ja wyjdę. Po tych słowach, pełen gniewu, wyszedł od faraona.