« Łuk 19:26 Ewangelia Łukasza 19:27 Łuk 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakże nieprzyjacioły moje ony, co niechcieli abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i pomordujcie przede mną.
2.WUJEK.1923Wszakże nieprzyjacioły moje, one, co nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu a pobijcie przedemną.
3.RAKOW.NTWszakże nieprzyjaciół moich onych, którzy niechcieli abych królował nad nimi, przywiedźcie tu, i pomordujcie przedemną.
4.GDAŃSKA.1881Ale i nieprzyjacioły moje, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu, a pobijcie przede mną.
5.GDAŃSKA.2017Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.
6.SZCZEPAŃSKITych nadto wrogów moich, którzy nie chcieli, bym nad nimi panował, przyprowadźcie tutaj i w oczach moich wytraćcie <ich>!
7.BIESZK.ŁUK.1931A teraz przywiedźcie tu onych nieprzyjaciół moich, co nie chcieli, abym królował nad nimi, i wytnijcie ich w moich oczach”.
8.GRZYM1936Tych zaś nieprzyjaciół moich, którzy mnie nie chcieli za króla, przyprowadźcie tu i w mojej obecności zabijcie.
9.DĄBR.WUL.1973Wszakże tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie w mej obecności.
10.DĄBR.GR.1961A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym nad nimi objął panowanie, przyprowadźcie tu i zabijcie w mej obecności.
11.TYSIĄCL.WYD5Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.
12.BRYTYJKAAle tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach.
13.POZNAŃSKAA tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcą, abym był ich królem, przyprowadźcie tutaj i pozabijajcie na moich oczach.
14.WARSZ.PRASKANieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, żebym nimi rządził, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co więcej, tych moich wrogów, którzy nie chcą mojego panowania nad nimi, przyprowadźcie tutaj oraz przede mną ich zabijcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności.
17.TOR.NOWE.PRZ.Nadto moich nieprzyjaciół, tych, którzy nie chcieli, abym zakrólował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przede mną.