« Mar 1:26 Ewangelia Marka 1:27 Mar 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zlękli się wszytcy aż się pytali między sobą mówiąc: Co to jest? Co to za nauka nowa? Iż z władzą i duchom nieczystym roskazuje, a posłuszni są jego?
2.WUJEK.1923I dziwowali się wszyscy, tak iż się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? cóż to za nowa nauka? iż z władzą i duchom nieczystym rozkazuje, a są mu posłuszni?
3.RAKOW.NTI zdumieli się wszyscy, tak iż się sprzeczali między sobą mówiąc: Cóż to jest? cóż za nauka nowa ta, iż z zwierzchnością i duchom nieczystym rozrządza, a są mu posłuszni?
4.GDAŃSKA.1881I wylękli się wszyscy, tak iż się pytali między sobą, mówiąc: Cóż to jest? cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom nieczystym rozkazuje, i są mu posłuszni?
5.GDAŃSKA.2017I zdumieli się wszyscy, tak że pytali się między sobą: Cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne?
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy zaś <niezmiernie> się dziwili, tak iż pytali się wzajem mówiąc: Co to jest? {Co to za} nowa nauka? {Bo} w mocy rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są Mu posłuszne!
7.GRZYM1936A wszyscy dziwili się temu i pytali między sobą: Cóż to jest? co to za nowa nauka? Nawet duchom nieczystym rozkazuje, a słuchają go?
8.DĄBR.WUL.1973I zdumieli się wszyscy, tak że pytali jeden drugiego mówiąc: Cóż to jest? I cóż to za nauka nowa, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a ulegają mu?
9.DĄBR.GR.1961I zdumieli się wszyscy, tak że pytali jeden drugiego mówiąc: Cóż to jest? Co za nauka nowa, obdarzona mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje, a ulegają mu.
10.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.
11.BRYTYJKAI zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.
12.POZNAŃSKAI osłupieli wszyscy, tak że mówił jeden do drugiego: - Co to takiego? Nowa nauka? On siłą narzuca swoją wolę nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne.
13.WARSZ.PRASKAWszystkich tedy ogarnęło zdumienie, tak że pytali jeden drugiego: Cóż to takiego jest? Nowa nauka i taka moc! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wszyscy zostali wstrząśnięci, aby dociekać między sobą, mówiąc: Co to jest? Nowa nauka z mocą; również nieczystym duchom rozkazuje i są mu posłuszne?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy byli tak poruszeni, że zaczęli pytać jeden drugiego: Co to jest? Jakaś nowa nauka, a przy tym władza! Rozkazuje nawet duchom nieczystym i te muszą Go słuchać.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wszyscy byli zdumieni, i zastanawiali się między sobą, mówiąc: Co to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są Mu posłuszne?